Wat is een vereiste voor beheerders onder de AVG?

Wat is een vereiste voor beheerders onder de AVG?

Ook ú heeft onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een aantal specifieke verplichtingen, waaronder: U moet zich volledig houden aan de instructies die u krijgt van de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens. Tenzij deze instructies in strijd zijn met de wet.

Wat zijn persoonsgegevens voor de AVG?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.

Wat betekent de afkorting AVG?

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt.

Welke rechten kunt u als natuurlijk persoon afleiden uit de EU AVG?

De AVG-privacyrechten Recht op inzage. Dat is het recht van mensen om onder meer een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die u van hen verwerkt. Het recht om persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij. Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.

Wat staat er in een Verwerkersovereenkomst AVG?

In een verwerkersovereenkomst staat beschreven wie verantwoordelijk is bij de verwerking van persoonsgegevens als daarvoor een ander bedrijf wordt ingeschakeld. De verwerkingsverantwoordelijke is degene die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Wat moet er in een Verwerkersovereenkomst?

Wat staat er in een verwerkersovereenkomst? In een verwerkingsovereenkomst maak je afspraken over de beveiliging van de gegevens. Oftewel, je legt schriftelijk vast dat zij er op een verantwoorde manier mee omgaan en de data niet gebruiken voor zaken waar jij geen opdracht voor gegeven hebt.

Is salaris een persoonsgegeven?

Gevoelige persoonsgegevens Bijzondere persoonsgegevens zijn per definitie gevoelige gegevens. Voorbeelden van gevoelige gegevens zijn beoordelingen, financiële gegevens zoals salaris en bankrekeninggegevens.

Welke persoonsgegevens mag je vastleggen?

Denk aan voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, straatnaam, postcode, woonplaats, telefoonnummer (mobiel en vast), e-mailadres en burgerservicenummer (BSN). Bijzondere persoonsgegevens, die een organisatie niet mag gebruiken, tenzij daarvoor in de wet een uitzondering is.

Wat is Deavg?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU). Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels.

Wat is de invloed van de actuele wet en regelgeving op de registratie van de klantgegevens?

De AVG stelt het verplicht om de verwerking van persoonsgegevens te registreren. De AVG vervangt dan ook de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het mag dan vaak geen opzet zijn, of zelfs geen directe eigen fout, maar als je gevoelige, persoonlijke data morst, ben je als beheerder daarvan toch verantwoordelijk.

Welke gegevens vallen onder het recht van dataportabiliteit?

Het gaat bij dataportabiliteit uitsluitend om digitale gegevens. Papieren dossiers vallen er dus niet onder. Daarnaast gaat het om persoonsgegevens die een organisatie óf met toestemming van de betrokkene verwerkt óf om een overeenkomst met de betrokkene uit te voeren.

Welke gegevens vallen onder het recht op overdraagbaarheid?

Het recht op overdraagbaarheid omvat niet alle (persoons)gegevens waar de verwerkingsverantwoordelijke over beschikt. Het moet gaan om verzamelingen persoonsgegevens die betrokkene zelf aan de verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt (overweging 68 AVG). Denk aan bestanden op social media of bestellijstjes.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven