Wat is een wijsgeer?

Wat is een wijsgeer?

WIJSGEER, m. (-en), philosoof, beoefenaar der wijsbegeerte ; iem. die over alles fijn en scherp denkt; (fig.) die alle wereldsche genietingen veracht.

Wat is een ander woord voor filosofie?

denker, wijsgeer, wijze. filosoof (zn): denker, peinzer.

Wat is een ander woord voor wijze?

benadering, manier, modus, opstelling, stijl, trant, wijs, wijze. manier (zn) : aanpak, methode, stijl, trant, vorm, wijs, wijze.

Wat is een miljardste deel?

Nanometer = Dit is 1 miljardste moeter, dus 1/1.000.000.000 meter. Zie ook Micron. nanoseconde = Eén miljardste deel van een seconde. De preciezere betekenis van nano- is `een miljardste deel van`: een nanometer is een miljardste deel van een meter, oftewel een miljoenste millimeter.

Wie leefde in een ton?

Diogenes van Sinope, Oudgrieks: Διογένης, Diogénês, kortweg Diogenes, Sinope 404 v. Chr. – Korinthe 323 v.

Wat zijn filosofische discussies?

Het belangrijkste kenmerk van een filosofische vraag is dat hét antwoord niet in een boek, encyclopedie of op wikipedia te vinden is. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. Vaak is het zo dat bij een filosofische vraag niet meteen duidelijk is wat voor soort antwoord er moet komen.

Wat is een ander woord voor geloofsbelijdenis?

als synoniem van een ander trefwoord: geloof (zn) : belijdenis, confessie, geloofsbelijdenis, geloofsovertuiging, gezindte, godsdienst, kerkgenootschap, kerkleer, leer, overtuiging, religie.

Wat betekent wijzer?

WIJZER, m. (-s), die of dat aantoont, laat zien, (in deze beteekenis alleen in samenstellingen gebruikelijk): wegwijzer; windwijzer; bladwijzer, inhoudsopgave ; — naald die de uren (of minuten) aanwijst op eene plaat van een uurwerk, op een zonnewijzer : de groote, de kleine wijzer, voor de minuten, de uren ; — (timm.)

Wat is een trant?

Trant – m. manier, wijze (van handelen, leven enz.), gewoonte ; (fig.) dat is zijn trant, dat is wat hij noodig heeft, dat is het ware voor hem ; —naar den echten trant, op de goede wijze ; — naar den ouden trant, mode, smaak ; — schilderen in den trant van Rubens, stijl.

Wat is de betekenis van nano?

Nano, met symbool n, is het SI-voorvoegsel dat gebruikt wordt om een factor 10−9, oftewel 0,000 000 001 aan te duiden. De term wordt gebruikt sinds 1960; de naam is afgeleid van het Oudgriekse νᾶνος (nanos) of het Latijnse nanus voor dwerg.

Wat is de definitie van nanotechnologie?

Technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om materialen met hele kleine afmetingen te maken, te veranderen of te gebruiken. We noemen dat nanotechnologie.

Welke Griekse filosoof leefde in een ton?

Zo’n 2.400 jaar geleden leefde de Griekse wijsgeer Diogenes van Sinope in een regenton in Athene. Diogenes wilde op die manier enkel aan zijn basisbehoeften voldoen.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven