Wat is een zijde van een figuur?

Wat is een zijde van een figuur?

Een vlakke figuur wordt begrensd door lijnstukken. Zo’n recht lijnstuk wordt een zijde genoemd. Een cirkel wordt begrensd door een gebogen lijnstuk.

Hoe heet een scheve rechthoek?

De oppervlakte van een parallellogram is twee keer de oppervlakte van een van de twee congruente driehoeken die worden gevormd door elk van de twee diagonalen. De oppervlakte van een parallellogram is de grootte van het kruisproduct van de vectoren liggende op twee aanliggende zijden.

Hoe heet een schuin vierkant?

Het is op de driehoek na de eenvoudigste veelhoek of polygoon. De som van de hoeken van een vierhoek is 360 graden. Een vierhoek die niet convex is, wordt concaaf genoemd. Een vierhoek die vier verschillende hoekpunten heeft, heet ontaard als een van de hoeken een gestrekte hoek is.

Wat betekent vlakke figuren?

Vlakke figuren, zie de afbeeldingen hieronder, zijn gesloten figuren die in een plat vlak liggen. Deze worden begrensd door rechte lijnstukken. Behalve de cirkel, deze wordt begrensd door een gebogen lijnstuk. Als twee zijden (lijnstukken) dezelfde richting hebben, lopen die evenwijdig.

Wat is de basis van een figuur?

Voorbeeld 1: Rechthoek De basis = 4 cm en de hoogte = 3 cm. Toelichting: Met de hoogte wordt een lijn bedoeld, die een rechte hoek maakt met de basis. Deze lijn staat dus loodrecht (haaks) op de basis.

Hoe benoem je een vlak?

Het vlak is oneindig groot en bestaat uit oneindig veel punten. Elk punt krijgt een naam van een drukletter. Als je een aantal van die punten met elkaar verbindt, krijg je een vlakke figuur.

Hoe noem je een 3d rechthoek?

Een rechthoek is een bijzondere vorm van een vierhoek. Een vierkant is een rechthoek waarvan alle zijden even lang zijn. Rechthoeken vormen de zijden van een balk. Zijn alle zijden gelijk, dan heet het lichaam een kubus, en zijn alle zijvlakken vierkanten.

Hoeveel graden is een rechthoek?

(m.) Uitspraak: [ˈrɛxthuk] Verbuigingen: rechthoek|en (meerv.) tekening van vier lijnen die in een hoek van 90 graden ten opzichte van elkaar staan Voorbeeld: `Een vierkant is altijd een rechthoek, maar niet elke rechthoe…

Hoe noem je een vierkant?

Ruit: alle zijden even lang en elk paar overstaande zijden evenwijdig. Vierkant: alle hoeken recht, alle zijden even lang en elk paar overstaande zijden evenwijdig. Parallellogram: elk paar overstaande zijden even lang en evenwijdig.

Welke twee zijvlakken zijn vierkant?

In de meetkunde is een vierkant een regelmatige veelhoek met vier gelijke zijden en vier rechte hoeken tussen die zijden. een ruit waarvan een hoek recht is. De andere drie hoeken zijn dan noodzakelijk ook recht. een rechthoek waarvan alle zijden even lang zijn.

Welke vlakke figuren zijn Draaisymmetrisch?

Een ruit is lijnsymmetrisch met twee symmetrie-assen, puntsymmetrisch en draaisymmetrisch met een kleinste draaihoek van 180∘ . Een trapezium is niet altijd symmetrisch. Een parallellogram is puntsymmetrisch en draaisymmetrisch met een kleinste draaihoek van 180∘ .

Hoe heten de vlakke figuren?

De overige vlakke figuren zijn bijzondere vierhoeken: een vierkant, een rechthoek, een ruit, een parallellogram, een trapezium en een vlieger. Hier zie je de bekendste vlakke figuren. Dezelfde pijltjes in de zijden betekent dat die evenwijdig zijn; evenveel streepjes of v-tjes betekent dat de zijden even lang zijn.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven