Wat is er gevaarlijk aan radioactiviteit?

Wat is er gevaarlijk aan radioactiviteit?

Gevaar. De bij radioactiviteit vrijkomende straling kan chemische veranderingen veroorzaken in materie en dus ook in menselijke cellen. Het gaat dan om somatische weefselbeschadiging of van DNA-moleculen waardoor de erfelijke informatie wordt aangetast. Het lichaam zal proberen het beschadigde DNA te repareren.

Wat moet je doen bij uitwendige besmetting?

Om mensen hiertegen te beschermen kunnen verschillende maatregelen genomen worden, zoals schuilen, evacueren of het innemen van jodiumtabletten. In ongevalssituaties is het belangrijk om te weten welke maatregelen het meest nuttig zijn.

Hoe raak je besmet met radioactiviteit?

Besmetting. Komen we fysiek in contact met radioactieve stoffen, dan spreken we over een radioactieve besmetting. In tegenstellng tot bestraling, kan besmetting overgedragen worden (via ingeademde lucht of door het eten van besmette voedingsmiddelen).

Hoe komen radioactieve stoffen in je lichaam?

Via voedsel en drinkwater krijgen we radioactieve stoffen binnen uit de uranium- en thoriumreeks. De dosis die we daardoor ontvangen bedraagt naar schatting zo’n 0,14 millisievert per jaar. De radioactieve stoffen lood-210 (Pb-210) en polonium-210 (Po-210) uit de uraniumreeks dragen daar het meest aan bij.

Welk soort straling van een bron buiten je lichaam is het gevaarlijkst?

Kosmische straling uit het heelal: Kosmische straling is afkomstig van de zon en van bronnen buiten het zonnestelsel. Op grote hoogte wordt kosmische straling minder afgeschermd door de atmosfeer.

Wat is uitwendige besmetting?

Bij uitwendige besmetting hechten radioactieve deeltjes zich aan de huid. Inwendige besmetting vindt plaats wanneer het lichaam radioactieve deeltjes opneemt door inademing, door inneming via radioactief besmet voedsel of via een open wonde. Radioactiviteit kan levend weefsel beschadigen.

Wat zijn de gevolgen van radioactieve straling?

Ioniserende straling beschadigt het DNA van cellen. In eerste instantie kan dit mutaties bij de celdeling veroorzaken en dus uiteindelijk kanker. Wanneer de dosis hoger wordt raken de DNA-strengen ook zwaarder beschadigd. De cel kan nu de celdeling niet meer voltooien en geen eiwitten meer produceren, en sterft af.

Wat wordt bedoeld met de halveringstijd van een radioactieve stof ‘?

, is in de scheikunde en de kernfysica de tijd waarna van een oorspronkelijke hoeveelheid stof nog precies de helft over is.

Hoe lang blijft de radioactieve stof in je lichaam en hoe lang blijft deze actief?

De radioactieve stof die bij de meeste onderzoeken gebruikt wordt, is Technetium 99m. De hoeveelheid radioactiviteit van deze stof halveert iedere zes uur. Daarnaast scheidt het lichaam deze stof ook via de natuurlijke weg uit. Hierdoor is de radioactieve stof slechts enkele dagen in uw lichaam aanwezig.

Hoeveel sievert is schadelijk?

Problematischer wordt het boven de 1000 millisievert, als de eerste tekenen van stralingsziekte zich openbaren. Eerst wordt men misselijk, later volgen diarree, haaruitval en bloedingen. Echt serieus wordt het rond de 4000 millisievert. Als een persoon dan niet wordt behandeld, kan hij binnen twee maanden sterven.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven