Wat is expliciete directe instructie?

Wat is expliciete directe instructie?

Expliciete Directe Instructie (EDI) verovert steeds meer terrein in het primair onderwijs. De idee erachter is dat kinderen leren rekenen door te volgen wat de leraar hen voordoet, in plaats van zelf onder leiding van een leraar ontdekken hoe de wereld in elkaar zit.

Wat is EDI instructie?

EDI staat voor Expliciete Directe Instructie. EDI bestaat uit een aantal vaste lesonderdelen, aangevuld met technieken. Het doel van EDI is om de leerstof succesvol aan te leren aan alle leerlingen. De sterke, de gemiddelde én de risicoleerlingen.

Waarom het directe instructiemodel?

Directe instructie heeft een sterk positief effect op leeruitkomsten van leerlingen in verschillende domeinen (lezen, rekenen, spelling, sociale vaardigheden en scheikunde). Directe instructie is vooral zeer effectief voor leerlingen met leerachterstanden binnen de domeinen rekenen, lezen en schrijven.

Wat is een begeleide inoefening?

Begeleide inoefening: De begeleide inoefening is de fase van ‘wij doen het samen’ en vormt de brug tussen de lesfasen van instructie en zelfstandige verwerking. Hier worden kinderen door opdrachten samen te maken bekend met de nieuwe leerstof en is de leerkracht nog duidelijk aanwezig om de goede lesstof in te oefenen.

Wat is een CVB vraag?

Bij het controleren van begrip (cvb-vragen) monitort de leerkracht voortdurend of de leerlingen begrijpen wat zojuist is uitgelegd. Niet na de les of tijdens de toets, maar nog tijdens de les. De vraag wordt aan de hele klas gesteld. Er wordt even gewacht, voordat een leerling de beurt krijgt.

Hoe geef ik een EDI les?

Een EDI-les is als volgt opgebouwd:

  1. Lesdoel. Dit doel wordt expliciet met de kinderen gedeeld; door voor te lezen of op het bord te schrijven.
  2. Activeren van voorkennis.
  3. Onderwijzen van het concept.
  4. Onderwijzen van de vaardigheid.
  5. Belang van de les.
  6. Begeleide inoefening.
  7. Lesafsluiting.
  8. Zelfstandige verwerking.

Wat is een goede uitleg?

Bij een goede uitleg legt de leraar de focus op de aanpak om het antwoord te vinden of het probleem op te lossen. De leraar doet zelf hardop voor hoe het moet of kan, en past de aanpak kort en duidelijk toe.

Wat is een Instructiemodel?

Het directe instructiemodel is een lesmodel dat uitgaat van de verschillende leervermogens van kinderen. Kinderen verschillen van elkaar in de manier en snelheid van leren. Sommige kinderen begrijpen de instructie snel en willen vlot aan de slag, andere kinderen hebben meer uitleg nodig.

Van wie is het IGDI model?

Het IGDI-model staat voor Interactief, Gedifferentieerd, Directe Instructie. Deze is gebaseerd op het directe instructiemodel, waarbij de leerkracht doelgericht demonstreert en uitleg geeft en leerlingen leren door oefening en herhaling.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven