Wat is het betrekkelijk voornaamwoord?

Wat is het betrekkelijk voornaamwoord?

Een betrekkelijk voornaamwoord verbindt twee zinnen met elkaar. Dat kan één woord zijn, maar ook een hele zin. Het boek is het antecedent van dat in de zin ‘Het boek dat ik schrijf, wordt prachtig. ‘ In een boom die vroeg bloeit is een boom het antecedent van die.

Hoe herken je een betrekkelijk voornaamwoord?

Een betrekkelijk voornaamwoord heeft betrekking op (verwijst naar) een woord dat er vlak voor staat (of woorden die er vlak voor staan). Betrekkelijke voornaamwoorden staan aan het begin van een bijvoeglijke bijzin. Die wordt gebruikt bij de-woorden. Dat wordt gebruikt bij het-woorden.

Wat voor een voornaamwoord is het?

Een voornaamwoord is een woord dat verwijst naar personen, dieren of dingen (concreet of abstract), zonder die met name te noemen. Voornaamwoorden komen dus in feite ‘in de plaats van’ een zelfstandig naamwoord. Ze hebben zelf niet echt betekenis; ze verwijzen naar woorden die wél betekenis hebben.

Kan het een betrekkelijk voornaamwoord zijn?

Dat kan één woord zijn, maar ook een hele zin. Het heeft dus betrekking op iets wat eerder in de zin is gezegd. Een betrekkelijk voornaamwoord staat altijd achter datgene waar het op terugslaat. Voorbeelden van mogelijke betrekkelijke voornaamwoorden zijn: ‘die’, ‘dat’, ‘wie’, ‘wat’, ‘welke’, ‘hetwelk’, ‘hetgeen’.

Wat zijn betrekkelijke voornaamwoorden voorbeelden?

De meest gebruikte betrekkelijke voornaamwoorden zijn: dat, die, wat en wie. Let op: als de zin bij b was geweest: dat is het lekkerste taartje dat ik ooit heb gegeten, dan had je het woord dat gebruikt.

Wat of dat betrekkelijk?

Het betrekkelijk voornaamwoord dat wordt gebruikt om te verwijzen naar enkelvoudige het-woorden. In de spreektaal wordt, vooral in Nederland, ook wat gebruikt om te verwijzen naar enkelvoudige het-woorden, maar dat is niet voor iedereen aanvaardbaar.

Welke woorden zijn betrekkelijke voornaamwoorden?

De meest gebruikte betrekkelijke voornaamwoorden zijn: dat, die, wat en wie.

  1. 1 – dat. Dit betrekkelijke voornaamwoord gebruik je als je verwijst naar een enkelvoudig het-woord, bijvoorbeeld:
  2. 2 – die.
  3. 3 – wat.
  4. 4 – wie.

Hoe herken je een aanwijzend voornaamwoord?

Een aanwijzend voornaamwoord kan in plaats van het lidwoord staan voor een zelfstandig naamwoord (de leerling, die leerling). Het aanwijzend voornaamwoord verwijst naar het zelfstandig naamwoord. Bij een aanwijzend voornaamwoord wijs je het zelfstandig naamwoord eigenlijk aan.

Welk voornaamwoord is hem?

Uitleg

Onderwerpsvorm/ Voorwerpsvorm
Tweede persoon jij (je) jou (je)
u u
Derde persoon hij hem
zij (ze) haar

Wat zijn voornaam worden?

Voornaamwoorden hebben zelf geen betekenis maar ze verwijzen naar woorden die wel betekenis hebben. Ze maken de communicatie efficiënter: je hoeft niet steeds de persoon of de zaak te herhalen. Voornaamwoorden maken dus dat je tekst veel lekkerder leest. Ze worden ook wel verwijswoorden genoemd.

Wat is een antecedent voorbeeld?

In de Taaladviesbank heeft de term ‘antecedent’ altijd betrekking op een woord(groep) waarnaar wordt verwezen door een betrekkelijk voornaamwoord. Voorbeelden (waarin het antecedent cursief is weergegeven): (1) De jonge koeien, die enkele maanden lang op stal hadden gestaan, liepen uitgelaten rond in de wei.

Wat is een betrekkelijk voornaamwoord met ingesloten antecedent?

Er zijn ook betrekkelijk voornaamwoorden met een ingesloten antecedent. Dat betekent dat hetgeen waar het betrekkelijk voornaamwoord naar verwijst opgenomen is in het betrekkelijk voornaamwoord. Betrekkelijk voornaamwoorden met een ingesloten antecedent zijn bijvoorbeeld: ‘wie’, ‘hij’, ‘ieder’, ‘zij’ en ‘allen’.

Wat is betrekkelijk voornaamwoord in Engels?

Betrekkelijk voornaamwoorden worden in het Engels relative pronouns genoemd. Met betrekkelijke voornaamwoorden kan je van twee zinnen over hetzelfde onderwerp één zin maken. Er zijn zes betrekkelijk voornaamwoorden in het Engels: ‘who’, ‘which’, ’that’, ‘whose’, ‘whom’ en ‘where’.

Wat is een betrekkelijk voornaamwoord voorbeeld?

Een voorbeeld van een zin met een betrekkelijk voornaamwoord: ‘De som die ik net heb gemaakt’. In deze zin is ‘die’ het betrekkelijk voornaamwoord. ‘De som’ is het antecedent, hetgeen waar ‘die’ naar verwijst. Er zijn een aantal betrekkelijk voornaamwoorden: Die, dat, wie, wat, hetgeen en welke.

Welk voornaamwoord is hoe?

De belangrijkste onbepaalde voornaamwoorden zijn: IEMAND, NIEMAND, IETS EN NIETS. Er zijn ook uitdrukkingen zoals: DE EEN OF ANDER, WELKE OOK MAAR, DEZE OF GENE, of DIE, DIT of DAT, die ook als onbepaald voornaamwoord worden gezien.

Hoe vind je een betrekkelijk voornaamwoord?

Een betrekkelijk voornaamwoord staat altijd achter datgene waar het op terugslaat. Voorbeelden van mogelijke betrekkelijke voornaamwoorden zijn: ‘die’, ‘dat’, ‘wie’, ‘wat’, ‘welke’, ‘hetwelk’, ‘hetgeen’.

Een betrekkelijk voornaamwoord verwijst naar een woord dat eerder is genoemd, zoals die en dat. Het verbindt twee zinnen met elkaar. De tweede zin, die begint met het betrekkelijk voornaamwoord, noem je de betrekkelijke bijzin. Ook kan het voornaamwoord wat verwijzen naar een zin die daarvoor staat.

Waar verwijst which naar?

Who, which, that en whose zijn betrekkelijke voornaamwoorden. Zij verwijzen naar een eerder genoemd woord in de zin, hebben betrekking op een woord dat al eerder genoemd is.

Wat is een pronoun?

pronoun – Vertaling Engels-Nederlands. a word used instead of a noun (or a phrase containing a noun): “’He’, ‘it’, ‘who’, and ‘anything’ are pronouns.” NL: Ik weet het niet, maar het is de juiste persoonlijk voornaamwoord.

Wat is een betrekkelijk woord?

Welk voornaamwoord is jullie?

Bezittelijk voornaamwoord

niet-zelfstandig zelfstandig
2e persoon enkelvoud jouw, je, uw jouwe, uwe
3e persoon enkelvoud zijn, z’n, haar, d’r zijne, hare
1e persoon meervoud ons, onze onze
2e persoon meervoud jullie, je, uw *, uwe

Welk voornaamwoord is me?

Uitleg

Onderwerpsvorm/ Voorwerpsvorm
Eerste persoon ik mij (me)
Tweede persoon jij (je) jou (je)
u u
Derde persoon hij hem

Hoe vind ik het persoonlijk voornaamwoord?

Een persoonlijk voornaamwoord verwijst naar iemand, zoals ik, jij, hij, jullie etc. Maar het kan ook naar iets verwijzen, zoals het….In plaats van hun of hen, kun je ook ze gebruiken.

  1. Zij stuurt hun de verslagen vanmiddag.
  2. Zij stuurt de verslagen vanmiddag aan hen.
  3. Zij stuurt ze de verslagen vanmiddag.

Wat zijn de verschillende voornaamwoorden?

Er zijn veel verschillende voornaamwoorden, namelijk: persoonlijke, bezittelijke, wederkerende, wederkerige, aanwijzende, betrekkelijke, vragende en onbepaalde voornaamwoorden.

Wat is een aanwijzend voornaamwoord?

Wat is een aanwijzend voornaamwoord? Het woord zegt het al; het aanwijzend voornaamwoord wijst (bijna) letterlijk iets of iemand aan. Aanwijzende voornaamwoorden zijn onder andere: Aanwijzende voornaamwoorden. die, dit, dat, deze, zulk, zulke (n), diegene (n), datgene (n), degene (n), dergelijke (n), zo’n. Aanwijzend voornaamwoord in een zin.

Wat is een betrekkelijk voornaamwoord?

betrekkelijk voornaamwoord : ‘Freya, die in groep 5 zit, leest al Harry Potter-boeken.’. bezittelijk voornaamwoord: ‘ Onze hond kan allerlei kunstjes.’. onbepaald voornaamwoord: ‘ Alle aanwezigen kregen een cadeautje.’. persoonlijk voornaamwoord: ‘Ben ik nou zo slim, of zijn jullie zo dom?’.

Wat zijn de voornaamwoorden van een onderzoek?

Voornaamwoorden komen dus in feite ‘in de plaats van’ een zelfstandig naamwoord. Ze hebben zelf niet echt betekenis; ze verwijzen naar woorden die wél betekenis hebben. Als je bijvoorbeeld schrijft over een onderzoek, kun je de voornaamwoorden het, dit of dat gebruiken om naar het woord onderzoek te verwijzen: ‘ Het is vorig jaar begonnen’

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven