Wat is het doel van argumenteren?

Wat is het doel van argumenteren?

Als je een meningsverschil hebt, moet je de ander overtuigen van jouw standpunt door gebruik te maken van goede argumenten en een heldere redenering. Argumenteren doe je mondeling in een discussie of schriftelijk in een betoog.

Wat betekent een argumenten?

Een argument is in de logica datgene wat men stelt om op grond daarvan een conclusie te trekken, iets te betogen of te bewijzen. De term is verwant aan premisse, maar heeft een bredere betekenis.

Wat is een argument wikikids?

Een argument gebruik je om een reden waarom je iets doet of niet doet te onderbouwen. Je kunt met argumenten beslissen of je iets doet of niet doet. Je kunt met argumenten ook beslissen of je iets vindt of niet vindt. Je standpunt kan veranderen als de argumenten veranderen.

Wat is argument in het Engels?

NL: Overtuigend argument. EN: It ’s a compelling argument. NL: Zijn argument verkruimelde. EN: His argument just crumbled.

Wat is een onderbouwd argument?

Als je argumenten gebruikt om je standpunt te onderbouwen, is het belangrijk dat de lezer deze argumenten ook duidelijk herkent als argumenten. Verder is het belangrijk dat je je woordgebruik afwisselt om zo je tekst levendig en aantrekkelijk te maken. Gebruik signaalwoorden om je argumenten helder te onderbouwen.

Wat is argumentatie op basis van nut?

Als het standpunt een uitspraak voor of tegen een bepaalde maatregel is en in het argument wordt verwezen naar het nut of onnut van die maatregel, spreken we van argumentatie op basis van nut. Voorbeeld: De maximumsnelheid op de Nederlandse snelwegen moet omlaag.

Wat is een esthetisch argument?

Esthetische argumentatie: argumenten die de ander moeten overtuigen van de schoonheid van iets (bijvoorbeeld van een schilderij of een nieuw gebouw). Medische argumentatie: argumenten om de ander te overtuigen inzake gezondheidskwesties.

Wat is een sterk argument?

is niet dubieus; doet ter zake en ondersteunt je standpunt op een constructieve manier; weerlegt mogelijke tegenargumenten; is belangrijk en dwingend zodat de tegenpartij het niet zomaar naast zich kan neerleggen.

Hoe werkt een Argumentatieschema?

Het standpunt moet aan de hand van de argumenten stevig onderbouwd zijn. Zet de argumenten die je gaat gebruiken in een argumentatieschema, ook wel argumentatiestructuur genoemd. Een schema geeft een goed overzicht van het betoog. Je ziet of je voldoende argumenten hebt en of ze sterk genoeg zijn.

Wat is een feitelijk argument?

De spreker of schrijver claimt dat het waar, waarschijnlijk of aannemelijk is. Feitelijke argumenten zijn controleerbaar. Feitelijke argumenten kunnen dus waar of onwaar zijn! Het is pas een feit wanneer de feitelijke uitspraak ook waar is.

Wat is een tegen argument?

een argument dat men tegen iets inbrengt Voorbeeld: `Ik was niet onder de indruk van zijn tegenargumenten.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven