Wat is het doel van chromatografie?

Wat is het doel van chromatografie?

Chromatografie is een bekende scheidingsmethode om mengsels te scheiden of om bepaalde stoffen in het mengsel aan te tonen. Er zijn verschillende vormen van chromatografie. Elke vorm is gebaseerd op het principe van een mobiele en een stationaire fase.

Waar wordt gas chromatografie voor gebruikt?

Gaschromatografie wordt o.a. gebruikt bij de bepaling van: pesticiden en pcb’s in grond- en watermonsters. geneesmiddelen in lichaamsvloeistoffen. de samenstelling van parfums.

Hoe werkt high performance liquid Chromatography?

HPLC maakt gebruik van een vloeibare mobiele fase om de monstercomponenten te scheiden. De componenten worden opgelost in een oplosmiddel en met hoge druk door de kolom geperst. De componenten reageren vervolgens met de stationaire fase en verlaten de kolom op verschillende momenten, net als bij gaschromatografie.

Waaraan moet het Eluens voldoen voor de HPLC?

Het eluens moet vrij van deeltjes zijn en wordt daarom gefiltreerd (inlaat met filter). Het eluens moet vrij van opgeloste lucht zijn en wordt daarom tevoren ontgast.

Wat is Scheidingsprincipe?

De snelheid waarmee de verschillende stoffen worden meegenomen is afhankelijk van de mate waarin een stof zich hecht aan de stationaire fase tegenover de mobiele fase. In de drie kolommen hiernaast is het scheidingsprincipe zichtbaar.

Wat is het principe van chromatografie?

Bij papierchromatografie wordt een druppel van een te scheiden mengsel op een stuk papier (de stationaire fase) gebracht. Dit papier wordt vervolgens in een laagje vloeistof (de mobiele fase) gezet. Het papier zuigt de vloeistof omhoog. Met de vloeistof wordt de opgebrachte vlek gescheiden.

Waar is de retentietijd afhankelijk van?

Retentietijd is de tijd die een bepaalde stof uit een te scheiden mengsel nodig heeft om door een chromatografische kolom te passeren (elueren). Om preciezer te zijn: het tijdsverschil tussen het moment van injecteren en het moment dat de hoogste concentratie van de piek de detector passeert.

Wat is Isocratisch?

De snelheid waarmee de componenten van het monster de kolom passeren kan beïnvloed worden door een modifier die de elutie versnelt, toe te voegen aan de mobiele fase. Het percentage modifier kan gedurende de hele analyse gelijk blijven (isocratische chromatografie) of gedurende de analyse oplopen (gradiënt).

Wat wordt bij HPLC bedoeld met Normal Phase?

Normal Phase Liquid Chromatography (NPLC) is een vorm van high-performance liquid chromatography (HPLC) waarbij stoffen gescheiden worden op basis van polariteit. Hierbij is er een vaste stationaire fase en een vloeibare mobiele fase.

Waaruit bestaat de stationaire fase bij reversed phase HPLC?

Reversed Phase chromatografie Bij Reversed Phase HPLC is de polariteit omgekeerd ten opzichte van Normal Phase HPLC; de pakking van de kolom is apolair en de mobiele fase is polair.

Wat is de belangrijkste fysische eigenschap van het Eluens?

Het eluens is de bewegende fase in een chromatografisch proces, die het te analyseren of te scheiden monster over de drager en/of door een scheidingskolom (de stationaire fase) verplaatst.

Is scheiden een natuurkundig proces?

Omdat er tijdens het scheiden niet één stof blijvend verandert, noemen we scheiden een natuurkundig proces. De manieren waarop je mengsels kunt scheiden, worden scheidingsmethoden genoemd. Enkele methoden zijn: bezinken, filtreren, indampen, extraheren, destilleren en adsorberen.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven