Wat is het doel van de FNV?

Wat is het doel van de FNV?

Missie: wij willen Nederland verbeteren. Voor fatsoenlijk werk en een eerlijke verdeling van werk en inkomen. Nu en in de toekomst. Samen voor een socialer Nederland.

Wat is het CNV?

Wij zorgen ervoor dat jij alles uit je loopbaan haalt wat je ervan verwacht. Of het jou nu gaat om een hoger salaris, een veilige werkplek, opleidingen om jezelf te ontwikkelen of een goede balans tussen werk en privé. Wij helpen je erbij.

Wat is de afkorting van FNV?

De Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) is de grootste werknemersvereniging van Nederland. Zij is in 1982 ontstaan uit een fusie van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) en het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV). Deze FNV-bonden werken samen in de vakcentrale.

Wat is de vakbond?

Een vakbond, vakvereniging, werknemersvereniging, vakorganisatie of syndicaat is een organisatie die de individuele en collectieve belangen van aangesloten werknemers behartigt.

Wat zijn de doelen van vakbonden?

Een vakbond is een organisatie die de individuele en collectieve belangen behartigt van aangesloten werknemers en andere leden. De vakbond houdt zich vooral bezig met de collectieve belangenbehartiging van werknemers op brancheniveau: bij het afsluiten van cao’s. bij onderhandelingen over collectieve arbeidsvoorwaarden.

Wat is het nut van vakbonden?

„Een vakbond is er tenslotte niet alleen maar voor de belangen van werknemers, maar ook werkgevers en politiek Den Haag hebben belang bij overleg en het opstellen van cao’s. En het is wel een club die dingen voor elkaar krijgt.”

Wie vertegenwoordigt CNV?

Het heeft ruim 235 duizend leden en is verdeeld over drie vakbonden. CNV Vakmensen is de grootste en heeft leden in onder meer de industrie en de facilitaire dienstverlening. CNV Connectief vertegenwoordigt de mensen die (gaan) werken of gewerkt hebben in de publieke sector.

Wat doet de vakbond voor zijn leden?

De vakbonden beantwoorden al je vragen over werk. Ze geven je advies en informatie over je studentenjob, werkloosheid, uitkering, arbeidscontract, enzovoort.

Welke bonden vallen onder de FNV?

Alle FNV-bonden

  • Meer op AFMP.nl. Er zijn 2 FNV-bonden gericht op het onderwijs.
  • Meer op AOb.nl.
  • Meer over Onderwijs en Onderzoek.
  • Meer op FNVCatering.nl.
  • Meer op FNVHorecabond.nl.
  • Meer op Marechausseevereniging.nl.
  • Meer op FNVMooi.nl.
  • Meer op Nautilusint.org/nl.

Is de FNV een vereniging?

De FNV bestaat uit een vereniging met meerdere sectoren en dertien aangesloten zelfstandige bonden, met in totaal bijna 1 miljoen leden. Hiermee is de FNV de grootste Nederlandse vakcentrale. In totaal zijn circa 1,7 miljoen personen in Nederland lid van een vakbond.

Hoe is de vakbond ontstaan en waarom?

Eind 19-de eeuw werden landelijke vakbonden opgericht om de belangenbehartiging onder vakgenoten beter te organiseren. De typografen waren in 1866 de eersten. Binnen de vakbeweging ontstonden al gauw twee belangrijke stromingen aan de linkerkant: een socialistische en een anarchistische.

Wat zijn vakbonden en wat zijn hun taken?

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven