Wat is het doel van een cao?

Wat is het doel van een cao?

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden staan. Bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen.

Wat doet het CNV?

Als lid van het CNV zijn er een aantal voordelen, waar je altijd van profiteert: Gratis juridische hulp bij werk- en privéproblemen. Persoonlijk advies over bijvoorbeeld je salaris, contract of ontwikkeling. Korting op je zorgverzekering.

Wat is een onderhandelingsresultaat cao?

De afspraken worden vastgelegd in een principeakkoord/onderhandelaarsakkoord. Als het niet lukt om op alle punten afspraken te maken, dan is er een onderhandelingsresultaat. In het ergste geval leidt het overleg tot een eindbod. Dit is het uiterste bod van de werkgever dat voor de vakbond niet voldoende is.

Is een cao belangrijk?

Met een cao krijg je vaak meer vakantiedagen, regelmatig een loonsverhoging, toeslag voor overwerk of doorbetaling bij ziekte. Ook regelt een cao vaak je pensioen. En ben je lid van de bond dan heb je inspraak in de cao. Met een cao ben je dus beter af.

Wat is het voordeel voor een werkgever van een cao?

Voor de werkgever zorgt de cao voor arbeidsrust binnen het bedrijf. De cao vervult een belangrijke maatschappelijke functie omdat deze mede zorgt voor baanzekerheid, inkomenszekerheid en rechtszekerheid in onze samenleving. Hij zegt dat de afspraken in een cao gunstiger zijn dan arbeidsvoorwaarden in de wet.

Wat doet de FNV Bouw?

FNV Bouwen & Wonen is een belangrijk onderdeel van de bouwsector in Nederland. Hierin werken meer dan 310.000 vakmensen voor wie wij belangen behartigen en cao’s afsluiten in branches zoals Bouw, Infra, Afbouw, Onderhoud, Meubel, Hout en Woondiensten. En als het nodig is, dan voeren we samen actie voor een goede cao.

Wat is FNV CNV?

FNV en CNV Vakmensen zijn de vakbonden voor werknemers in de afbouw. Werknemers die lid zijn van FNV of CNV Vakmensen kunnen van hun werkgever eenmaal per jaar een vergoeding van € 75,– netto ontvangen in de kosten van de vakbondscontributie die de werknemer heeft betaald.

Wat is het verschil tussen vakbonden?

Vakbond vs. Vakbonden hebben veel meer regionale kantoren dan de Hulpkas. Vakbonden komen op voor de rechten van de werkzoekende, de Hulpkas zal enkel een uitkering betalen. Vakbonden betalen sneller dan de Hulpkas. Vakbonden kunnen helpen bij de zoektocht naar werk.

Welke partijen onderhandelen over een cao?

Een ondernemings-cao wordt door de vakbond afgesloten met die ene werkgever. Bij een bedrijfstak-cao onderhandelen één of meerdere werkgeversverenigingen met de vakbonden.

Waar staat mijn cao?

Als u uw cao wilt nalezen, dan is de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van belang. Het bevat alle cao’s in Nederland. Ook kunt u bij uw vakorganisatie terecht voor informatie over de betreffende cao.

Waarom is een cao belangrijk voor werknemers?

Met een cao krijg je vaak meer vakantiedagen, regelmatig een loonsverhoging, toeslag voor overwerk of doorbetaling bij ziekte. Met een cao ben je dus beter af. Een cao geeft rust op de arbeidsmarkt. Werkgevers en werknemers weten waar zij aan toe zijn en verplichten elkaar om afspraken na te komen.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven