Wat is het doel van een instructie tekst?

Wat is het doel van een instructie tekst?

Een instructieve tekst is een tekst die de lezer opdraagt bepaalde acties te ondernemen om tot een gewenst resultaat te komen. Dat klinkt misschien abstract. Maar het gaat vooral om het woord ‘acties’. Instructies dragen de lezer op iets te doen.

Waarom zijn instructies belangrijk?

Kinderen willen niet onnodig wachten op uitleg, daarom is het belangrijk om de instructie zo te geven, dat er geen leertijd verloren gaat. Het geven van een effectieve instructie zorgt ervoor dat snelle leerlingen vlot aan de slag kunnen, terwijl kinderen die meer uitleg nodig hebben een verlengde instructie krijgen.

Wat is het doel van een instructie?

Een instructie (of handleiding of gebruiksaanwijzing) is een stappenplan hoe je iets moet doen. Een directe instructie betekent dat iemand zegt wat je moet doen op het moment dat je het moet doen. Bijvoorbeeld een leraar die een leerling een instructie geeft over het maken van een som.

Waarmee begint een instructie?

Geef direct in het begin aan waarom het belangrijk is dat hij/zij de instructie leest door te wijzen op de consequenties wanneer hij/zij zich niet aan de voorschriften houdt .

Wat zijn Instructieteksten?

Bij een instructietekst is gelegenheid voor het bespreken en (meermalen) herschrijven van de tekst extra belangrijk. Een lezer kan meestal goed aangeven of de instructies wel of niet duidelijk zijn en hoe dat komt. Een speciale vorm van teksten in het genre procedure is het protocol.

Wat is een instructie geven?

Instructie geven is vertellen wat iemand moet doen en hoe iemand iets moet doen.

Waarom doel van een les?

Een lesdoel zorgt ervoor dat een les geen bezigheid is, maar dat er doelgericht onderwezen en geleerd wordt. Een lesdoel maakt het mogelijk om te controleren of ook daadwerkelijk alle leerlingen hebben bereikt wat je hun wilde leren. Een EDI-lesdoel is compact, concreet en controleerbaar.

Wat maakt een les leuk?

Humor en geduld scoren goed. Maar het helpt ook al als een docent zijn leerlingen positief benadert, oog heeft voor de persoon. Veel scholieren geven aan dat zij zich eerder inzetten voor een docent die laat meedenken over de lessen. Ze willen gehoord worden.

Wat is instructie geven?

Een instructie bestaat uit een richtlijn opgesteld voor een uit te voeren handeling. Wanneer men instructies geeft, wordt informatie over een bepaalde actie overgebracht.

Hoe maak je een goede instructie?

Goede instructies moeten kort en helder zijn.

 • We noemen hieronder een aantal kenmerken van ‘goede’ instructietaal:
 • Woordkeuze.
 • Gebruik van voorbeelden en herhaling.
 • Zinslengte en grammaticale complexiteit.
 • Tempo, pauzes en rustpunten (= temporeel accent)
 • Stemvolume.
 • Articulatie.
 • Hoe geef je goede instructies?

  Het handigst is om van te voren te bedenken wat u precies wilt gaan zeggen en in welke volgorde. Geef ook duidelijk bij lesovergangen aan dat u iets anders gaat doen en leg verbanden tussen de verschillende lesonderdelen. Als u instructies geeft, is het belangrijk dat u de aandacht van alle cursisten hebt.

  Wat zijn voorbeelden van Instructieteksten?

  Welke tekstsoorten komen aan bod in de leesles andere tekstsoort?

  Tekstsoort Voorbeeld
  Instructietekst Tips, regels, recept, routebeschrijving, formulier (invullen)
  Verhalende tekst Realistisch/fantasie verhaal, gedicht, sprookje/fabel, liedtekst

  Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

  Terug naar boven