Wat is het doel van oxidatieve fosforylering?

Wat is het doel van oxidatieve fosforylering?

Oxidatieve fosforylatie is een mitochondriaal proces. Het staat in voor ongeveer 90% van alle ATP-productie in ons lichaam. Oxidatieve fosforylatie benut de stroomopwaarts gegenereerde NADH en FADH2 om ATP te maken. Dat gebeurt via een reeks redoxreacties in eiwitcomplexen I tot en met IV.

Wat is Protonengradiënt?

Bij iedere doorgeefstap komt een beetje energie vrij. Deze energie wordt gebruikt om protonen (H+-ionen) over het membraan te pompen. Hierdoor ontstaat een zuurgraadverschil aan weerszijden van het membraan. Het concentratieverschil van protonen aan weerszijden van noemt men een gradiënt.

Waar staat NADH voor?

Nicotinamide-adenine-dinucleotide (NAD) is een co-enzym dat in de cellen van alle organismen functioneert als biochemische elektronendrager. Het NADH dat zo ontstaat geeft vervolgens de elektronen af in diverse cellulaire processen die het organisme in leven houden.

Wat is het doel van citroenzuurcyclus?

De citroenzuurcyclus is een serie van chemische reacties in een kring. Door de citroenzuurcyclus, ook wel krebscyclus genoemd, leveren de eiwitten, vetten en koolhydraten uiteindelijk energie. Het is ook de laatste fase waarin koolhydraten en eiwitten worden afgebroken en het eindstation voor de vetverbranding.

Wat is respiratoire ontkoppeling?

Een geconcerteerd samenspel van de complexen I tem V zorgt voor een flux van oxidatie die afgestemd is op de flux van ATP-synthese (respiratoire koppeling). In de aanwezigheid van UCP’s (‘uncoupling proteins’) ontstaat echter een protonenlek zonder ATP-synthese (respiratoire ontkoppeling).

Hoe werkt de elektronentransportketen?

De elektronentransportketen is een reeks van membraan-gebonden eiwitcomplexen die de overdracht van elektronen katalyseren via diverse achtereenvolgende redoxreacties. Tijdens dit doorgeven worden er protonen (H+-ionen) over het membraan getransporteerd, iets waarmee energie kan worden gegenereerd.

Hoeveel watermoleculen zijn opgenomen in de citroenzuurcyclus?

Zes NADH-moleculen zijn gevormd tijdens de citroenzuurcyclus die per glucosemolecuul twee keer wordt doorlopen. Er zijn tot nu toe twee FADH2-moleculen per glucose- molecuul gevormd. Ze zijn gevormd tijdens de citroen- zuurcyclus die per glucosemolecuul twee keer wordt doorlopen.

Wat is een Dragermolecuul?

heterotrofe organismen gebruikt als energiebron voor de vorming van ATP. Licht wordt alleen door autotrofe organismen gebruikt als energiebron voor de vorming van ATP. dragermoleculen: ATP, ADP, acetylcoenzym A en NADP. ADP en NADP transporteren elektronen bij de verbran ding en de fotosynthese.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven