Wat is het doel van veilig thuis?

Wat is het doel van veilig thuis?

Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, zowel aan slachtoffers, plegers, omstanders als professionals. Veilig Thuis doorbreekt onveilige situaties, zorgt voor afstemming tussen samenwerkingspartners en zet mensen in beweging.

Wat is een veilig thuis melding?

Als een kind niet veilig is of in gevaar is, kan iemand dat melden bij Veilig Thuis. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Overal in Nederland zijn er steunpunten van Veilig Thuis. Iedereen kan een melding doen.

Wat doet veilig thuis bij kindermishandeling?

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Je kunt bij Veilig Thuis terecht voor informatie, advies en ondersteuning, om zorgen te bespreken en eventueel om een melding te doen.

Hoe kom ik van veilig thuis af?

De directbetrokkenen hebben het recht te vragen om vernietiging van hun dossier. In het geval dat Veilig Thuis tot de conclusie komt dat er geen sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling, zal ze de directbetrokkenen actief wijzen op dit recht. Een verzoek tot vernietiging wordt in dat geval ingewilligd.

Kan veilig thuis aangifte doen?

Na een melding van kindermishandeling door de JGZ aan Veilig Thuis, kan Veilig Thuis aangifte doen bij de politie.

Is veilig thuis jeugdzorg?

Veilig Thuis is per regio georganiseerd en geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. Iedereen kan (anoniem) advies vragen of melding doen bij Veilig Thuis. De hulpverlener van Veilig Thuis kijkt vervolgens of, en welke professionele hulp er nodig is. Dat kan jeugdhulp zijn, maar ook jeugdbescherming.

Hoeveel meldingen veilig thuis?

Cijfers over Veilig Thuis

Betreft: 2019 2020
Aantal regionale organisaties Veilig Thuis 26 26
Aantal ontvangen meldingen 131.800 127.330
Totaal aantal gestarte adviezen 107.690 121.970
Aantal meldingen van kindermishandeling 55.590 62.470

Hoe lang duurt melding veilig thuis?

Wettelijke termijn Veilig Thuis voert het onderzoek zo spoedig mogelijk uit doch uiterlijk binnen een termijn van tien weken na de triage.

Kun je als professional anoniem advies vragen veilig thuis?

Professionals kunnen hun vragen en zorgen anoniem voorleggen. Bij een adviesvraag noteert Veilig Thuis geen gegevens van de betrokkenen. Een professional kan alleen bij hoge uitzondering anoniem blijven bij een melding: als open melden de veiligheid van het kind of de professional zelf in gevaar brengt.

Is veilig thuis vrijwillig?

Ouders of kind weigeren hulp Hulpverlening vindt op vrijwillige basis plaats tenzij er sprake is van aantoonbare strafbare feiten. Je bespreekt dit met de ouders en stelt hen op de hoogte van de uitkomst van het overleg met Veilig Thuis.

Is Veilig Thuis jeugdzorg?

Waarom doet politie melding bij Veilig Thuis?

U en uw partner hebben ruzie. Jullie schreeuwen en tijdens de ruzie gaan er spullen in huis stuk. De politie komt nadat de buren 112 hebben gebeld. Omdat de politie zich zorgen maakt over de veiligheid bij u thuis, doet de politie een melding bij Veilig Thuis.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven