Wat is het pensioen van de overleden partner?

Wat is het pensioen van de overleden partner?

Elk zijn pensioen. In het eerste geval genieten beide partners een eigen pensioen, een pensioen aan het alleenstaandentarief. In dat geval valt het pensioen van de overleden persoon dus gewoon weg, en de overlevende partner ontvangt verder zijn eigen pensioen aan het alleenstaandentarief.

Hoe wordt het pensioen verdeeld na een scheiding?

Hoe wordt het pensioen verdeeld na een scheiding? U en uw ex-partner hebben tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap samen pensioen opgebouwd. U heeft daarom beiden recht op de helft van dat pensioen. Stel uw pensioenuitvoerder tijdig op de hoogte van uw scheiding.

Wat is een overlevingspensioen?

Wat? Een overlevingspensioen is een pensioen voor de nabestaandenna een overlijden. Het maakt niet uit of de overledene al gepensioneerd was of niet. We noemen het ook wel een weduwepensioen of weduwnaarspensioen.

Wat is het ouderdomspensioen ex-partner?

U krijgt de helft van het ouderdomspensioen dat u en uw ex-partner tijdens het huwelijk hebben opgebouwd. Deze verdeling geldt voor scheidingen na 30 april 1995. Afzien van pensioen ex-partner. U kunt met uw ex-partner ook afspreken om het pensioen helemaal niet te verdelen.

Wat zijn de gevolgen van overlijden bij het pensioen?

Als u overlijdt dan heeft dat vaak financiële gevolgen voor uw partner en/of kinderen. Zij hebben dan vaak minder inkomsten. In veel gevallen is bij het pensioen ook een verzekering voor overlijden opgenomen.

Wat is voorwaardelijk pensioen?

Voorwaardelijk pensioen is een verhoging van uw ABP KeuzePensioen of uw ABP NabestaandenPensioen als tegemoetkoming voor het vervallen van de FPU. Op uw Uniform Pensioenoverzicht staat of u recht heeft op voorwaardelijk pensioen.

Is het partnerpensioen op risicobasis of opbouwbasis?

Of het partnerpensioen op risicobasis is of opbouwbasis. Dit kan verschillen per pensioenfonds of – verzekeraar. In onderstaand schema ziet u de verschillen in de situaties dat uw partner voor of na de pensioendatum overlijdt.

Hoe kan ik een echtscheidingspensioen krijgen?

Ja het is mogelijk als ex-partner een echtscheidingspensioen te krijgen. Maar er dienen wel enkele voorwaarden vervuld te zijn: Een echtscheidingspensioen kan (thans) enkel voor echtgescheiden gehuwden (dus niet voor ex- wettelijke samenwoners), Je kan maar aanspraak erop maken vanaf de pensioenleeftijd van 65 jaar.

Wat is het tijdelijke overlevingspensioen?

Hiervoor gelden precies dezelfde regels als voor het gewone overlevingspensioen. Dit tijdelijke overlevingspensioen kan na twaalf maanden, zij het wel tegen een verlaagd bedrag, verder worden uitbetaald tot uw 45e (het zogenaamde voortgezette overlevingspensioen). Daarna hebt u recht op een gewoon overlevingspensioen.

Hoe Mag ik een overlevingspensioen bijverdienen?

Wie een overlevingspensioen krijgt uitbetaald, mag bijverdienen, hetzij als werknemer, hetzij als zelfstandige. U moet dit in principe wel altijd van tevoren aangeven bij de pensioendiensten. U vult dan een speciaal formulier in dat verkrijgbaar is bij de gemeente.

Waar heb ik recht op als mijn partner overlijdt?

Waar heb ik recht op als mijn partner overlijdt? Als uw partner overlijdt en hij of zij ontving een AOW-, Anw- of arbeidsongeschikheidsuitkering, dan kunt u als nabestaande recht op een overlijdensuitkering. De hoogte van deze uitkering is gelijk aan een bruto maanduitkering.

Wanneer is de echtgenoot/partner de eigenaar van het vermogen?

In principe is de echtgenoot/partner vanaf het overlijden van de ander de eigenaar van het vermogen. Dit betekent ook dat hij/zij het vermogen helemaal op kan maken als hij/zij dat wil. Dit is natuurlijk niet de bedoeling, maar het kan wel. Is er sprake van een erg extreem uitgavenpatroon, dan kunnen de kinderen ingrijpen.

Hoe krijg je rustpensioen van de overleden partner?

Als de overleden partner al met pensioen was, krijg je 80% van het rustpensioen, berekend op basis van het gezinspensioen. Je hebt ook recht op de pensioenbonus die jouw overleden partner kreeg uitgekeerd.

Hoe krijg je pensioen na scheiding verdeeld?

Beide pensioenen moeten na scheiding worden verdeeld. Overlijd je na je scheiding, dan krijgt je ex-partner een bijzonder nabestaandenpensioen uitgekeerd, mits dat op opbouwbasis was verzekerd (zie verderop). Daarnaast heeft hij of zij recht op een deel van het ouderdomspensioen dat jij tijdens het huwelijk hebt opgebouwd.

Kan ex-partners hun pensioen niet verdelen?

Ex-partners kunnen er ook voor kiezen om het pensioen niet te verdelen. Dit moet dan als zodanig worden omschreven in het echtscheidingsconvenant. Let op dat daarbij ook het partnerpensioen met naam wordt genoemd. Als dat niet gebeurt behouden beide ex’en in principe ieder het recht op elkaars partnerpensioen.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven