Wat is het traditionele gezin?

Wat is het traditionele gezin?

traditioneel gezin dat bestaat uit vader, moeder en kinderen; standaardgezin Soms ook specifieker voor een gezin dat bestaat uit vader, moeder en twee kinderen.

Wat is het belang?

belang – Zelfstandignaamwoord 1. iets wat belangrijk is voor een persoon, iets wat iemand veel voordeel (of nadeel) kan opleveren ♢ Hij heeft belang bij een snelle opstart van het bedrijf. ♢ Hij heeft een groot belang in dat bedrijf.

Wat is een kerngezin?

Het moderne (westers-getinte) gezin is een kerngezin, waarbij de partners kiezen waar ze wonen, hun kinderen de achternaam van de vader en soms van de moeder dragen en elkaar aanvullen in de nodige verantwoordelijkheden. Meestal bestaat het gezin uit twee generaties waartussen verwantschapsbanden bestaan.

Wat is gebruik?

gebruik – Het vermogen of de manier om de waarde van iets te benutten, in bezit te hebben, toe te passen of te exploiteren.

Wat is een gezinsvorm?

DIT ZIJN DE MEEST VOORKOMENDE GEZINSVORMEN: Kerngezin of traditioneel gezin Een volwassen man en vrouw leven samen en hebben samen kinderen. Ze zijn de biologi- sche ouders van de kinderen. Nieuw samengesteld gezin Beide ouders brengen kinderen mee in een nieuwe relatie.

Welke gezinsvormen bestaan er?

VOW : Moeilijke gezinssituaties

  1. 1.4.1. Kerngezin/traditioneel gezin. Een volwassen man en vrouw leven samen en hebben kinderen met elkaar.
  2. 1.4.2. nieuw samengesteld gezin.
  3. 1.4.3. Éénoudergezin.
  4. 1.4.4. homo – of lesbogezin.
  5. 1.4.5. Pleeggezin.
  6. 1.4.6. Adoptiegezin.
  7. 1.4.7. co – ouderschap na scheiding.
  8. 1.4.8. Generatiegezin.

Wat betekent economische belang?

Diensten van algemeen (economisch) belang (DAB of DAEB) zijn diensten die een publiek belang dienen. Hierbij valt onder andere te denken aan onrendabele openbaarvervoersdiensten, sociale verzekeringsdiensten en publieke omroepdiensten.

Wat is een standaard gezin?

traditioneel gezin dat bestaat uit vader, moeder en kinderen; standaardgezin. Soms ook specifieker voor een gezin dat bestaat uit vader, moeder en twee kinderen.

Wat wordt verstaan onder gezinsleden?

Definities die `gezinslid` bevatten: Familielid = 1) Aanverwant 2) Bloedverwant 3) Broer 4) gezinslid 5) Grootmama 6) Halfzuster 7) Iemand die ons na staat 8) Maag 9) Moeder 10) Naastbestaande 11) Schoonzus 12) Stiefbroer 13) Verwant 14) Verwante 15) Zus…

Wat is iemand gebruiken?

Gewoontes, praktijken of gebruiken die het sociale leven regelen en ordenen.

Wat is benut?

benutten – Werkwoord 1. (ov) nuttig gebruikmaken van iets ♢ Dit wordt benut om erger te voorkomen. ♢ Hij heeft genoeg kansen gehad, maar die heeft hij niet benut.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven