Wat is het verschil tussen epiloog en proloog?

Wat is het verschil tussen epiloog en proloog?

Een proloog (ook voorrede, voorwoord of voorspel) is een stuk tekst of muziekstuk dat aan het begin van een verhaal, toneel- of muziekstuk komt. Het kan de inleiding van een boek of een toneelstuk vormen. Het tegengestelde van ‘proloog’ is: epiloog.

Hoe schrijf je een goede proloog?

We geven een aantal tips om een spannend proloog te schrijven.

  • Duik direct in iets spannends.
  • Laat het draaien om het hoofdpersonage.
  • Wees mysterieus, maar niet onduidelijk.
  • Laat belangrijke achtergrondinformatie achterwege.
  • Begin niet met sfeerbeschrijvingen.

Hoe schrijf je een terugblik?

Dan kun je in het nawoord terugblikken welke uitdagingen jullie hebben gehad en hoe de samenwerking verder is verlopen. Je kunt daarnaast schrijven over: Wat je van tevoren hoopte te leren van het schrijven van je scriptie en/of werkstuk. Wat je daadwerkelijk hebt geleerd, en in hoeverre het eerste punt dus gelukt is.

Hoe lang mag een proloog zijn?

Het gaat daarbij om een zeer korte individuele tijdrit over maximaal 8 kilometer als eerste rit van een rittenwedstrijd (etappekoers) bij de mannenelite; bij de vrouwen en junioren (jongens en meisjes) geldt een maximale afstand van 4 kilometer volgens de regels van de UCI.

Wat is een ander woord voor epiloog?

de epiloog epilogen (meerv.) 1) Bericht tot besluit van een boek 2) Deel van een verhaal 3) Gesproken nawoord 4) Nabetrachting 5) Narede 6) Naspel 7) Nawoord 8) Ontknoping 9) Slotrede 10) Slotwoord 1… Afsluiting, slotrede. Vaak gebruikt om een samenvatting te geven van wat je gezien en gehoord hebt.

Wat is epiloog van een boek?

Een epiloog (ook: nawoord, narede of naspel) is een tekst of muziekstuk dat aan het einde van een verhaal, toneel- of muziekstuk komt. Bij een verhaal en een toneelstuk wordt het vaak gebruikt om nadere uitleg te geven over de inhoud van het werk, of om te vertellen wat er nadien met de hoofdpersonen is gebeurd.

Hoe heet het begin van een verhaal?

Begin en einde Het incipit is de openingszin of -passage van een verhaal.

Wat is de epiloog van een boek?

Hoe schrijf ik een slotwoord?

Een nawoord komt aan het einde van de scriptie, en je schrijft het nawoord ook als laatste. Je kan dan terugblikken op hoe het schrijven van de scriptie of werkstuk ging. Werkte je in een groepje, beschrijf dan hoe de samenwerking was. Beschrijf ook wat je van de opdracht vindt en wat je er van geleerd hebt.

Hoe schrijf je een voorwoord in een verslag?

De eerste zinnen van het voorwoord vertellen waar het boek, de scriptie of het verslag inhoudelijk over gaat. Daarna volgt de aanleiding tot het schrijven van het boek, de scriptie of het verslag. Vervolgens vertelt u uw ervaringen als schrijver van de geschreven tekst.

Wat is Gipsmarmer?

gipsmarmer Albast. albast = (alabaster, alabastergips, albast) Zacht gesteente, bestaand uit fijnverdeelde gips3, gebruikt in monumenten, beeldhouwwerk, stenen vazen e.d. (syn. gipsmarmer).

Wat is een epiloog in een verhaal?

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven