Wat is het voordeel van een commanditaire vennootschap?

Wat is het voordeel van een commanditaire vennootschap?

Eén van de grootste voordelen is de discretie, samen met de eenvoudige administratie. Zo volstaat een onderhandse akte voor de oprichting: je hoeft dus niet naar de notaris. Daarnaast is de opmaak van een financieel plan bij de oprichting niet verplicht. Ook de publicatie van de jaarrekening kun je meestal vermijden.

Heeft een commanditaire vennootschap aandelen?

De commanditaire vennootschap op aandelen loopt bijna gelijk met naamloze vennootschap (nv), maar dan wel met een gecommanditeerde vennoot aan het hoofd. De voorgeschreven regels zijn gelijk aan die van nv, zoals de verplichting om bij de oprichting een notariële akte op te stellen.

Wat is gewone commanditaire vennootschap?

Wat is een CommV (vroeger: gcv)? De vennootschap telt altijd minstens één stille vennoot en minstens één beherende vennoot. Het is een maatschap met het verschil dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid geniet. Vroeger was deze vennootschapsvorm ook gekend onder de naam gcv, “gewone commanditaire vennootschap”.

Kan een cv rechtshandelingen verrichten?

Tekenbevoegdheid vennoten Als je tekenbevoegd bent, mag je namens de cv contracten tekenen of bepaalde rechtshandelingen uitvoeren, zoals een wijziging in het KVK Handelsregister doorgeven. Het is zelfs mogelijk dat een van de vennoten niet tekenbevoegd is, terwijl er wel sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid.

Wat zijn de voor en nadelen van een commanditaire vennootschap?

Door deel te nemen in een CV heb je recht op bepaalde belastingvoordelen. Je werkt samen waardoor je kan profiteren van de financiële middelen en kwaliteiten van de andere vennoten. Een nadeel is dat de CV geen rechtspersoonlijkheid heeft, waardoor de beherende vennoten ook privé aansprakelijk zijn.

Is CommV btw plichtig?

De btw-plicht van uw CommV of VOF hangt af van de economische activiteit. Voor het louter aanhouden van aandelen is geen btw-nummer nodig.

Is een commanditaire vennootschap een rechtspersoon?

Aansprakelijkheid bij een cv De cv is geen rechtspersoon. Elke beherende vennoot is met zijn persoonlijke vermogen aansprakelijk voor alle schulden van de cv.

Wat wordt een commanditaire vennootschap op aandelen?

De Commanditaire vennootschap op aandelen is een vennootschap die wordt aangegaan tussen een of meer hoofdelijk aansprakelijke vennoten, beherende vennoten genoemd, en één of meer stille vennoten die de hoedanigheid hebben van aandeelhouder en die slechts een bepaalde inbreng verbinden.

Welk bedrijf is een commanditaire vennootschap?

Een commanditaire vennootschap (cv) is een bedrijf van minimaal 2 personen. Iedereen die deelneemt is een vennoot. Er zijn bij de cv 2 soorten vennoten: Beherende vennoten.

Kan een cv btw verrekenen?

Belastingen bij een cv De inkomsten van de stille vennoot worden belast als ‘winst uit onderneming’. De stille vennoot komt ook in aanmerking voor de investeringsregelingen willekeurige afschrijving en investeringsaftrek. Voor de btw is de cv als geheel ondernemer.

Kan een vof rechtshandelingen verrichten?

Dit afgescheiden vermogen is primair bedoeld voor de zakelijke schuldeisers. Die kunnen zich overigens ook verhalen op uw privévermogen. In een v.o.f. is ieder van de vennoten in principe bevoegd namens de v.o.f. te handelen.

Waarom voor een cv kiezen?

Wie een onderneming wil beginnen, maar daar weinig geld voor heeft, kan een commanditaire vennootschap (cv) oprichten. Daarbij wordt de geldschieter van uw onderneming uw (stille) vennoot, waardoor deze ook een directe band met het bedrijf krijgt. Wel kan deze u adviseren inzake het cv-contract.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven