Wat is infectiebestrijding?

Wat is infectiebestrijding?

Infectieziektebestrijding omvat het voorkomen, signaleren en bestrijden van infectieziekten die vanwege hun verspreidingskans een risico kunnen vormen voor de volksgezondheid. Het gaat om een grote variëteit aan ziekterisico’s. Denk aan kinkhoest, hepatitis, legionella en tuberculose (tbc).

Hoe komen ziekteverwekkers je lichaam binnen?

Infectieziekten worden veroorzaakt door verschillende micro-organismen (bacteriën, virussen, gisten, schimmels, parasieten). Deze ziekteverwekkers kunnen het menselijk lichaam binnendringen, bijvoorbeeld via de luchtwegen, via het spijsverteringskanaal, via de huid of wond en via seksueel contact.

Wat doet de GGD met betrekking tot infectieziekten?

We proberen de bron van de besmetting te achterhalen en contacten te beschermen. Vaccinaties en voorschrijven van preventieve medicijnen. Hygiënemaatregelen adviseren en voorlichting en adviezen geven over het voorkomen van infectieziekten. Ook wijzen wij op eventuele risico’s van infectieziekten.

Waaruit bestaat de preventie van infectieziekten?

Infectieziektebestrijding heeft tot doel het optreden van infectieziekten zoveel mogelijk te voorkómen. Verder moet het toch opgetreden infectieziekten signaleren en verspreiding van deze infectieziekten tegengaan.

Welke cellen zijn er betrokken bij de bestrijding van deze ziekteverwekker?

specifieke afweer is de afweer die (door de aspecifieke afweer) wordt geactiveerd ter bestrijding van een specifieke ziekteverwekker. Hij bestaat uit B- en T-cellen. T-helpercellen activeren B-cellen en T- killercellen (lymfocyten).

Hoe maken witte bloedcellen ziekteverwekkers onschadelijk?

Als een bacterie door dit type witte bloedcel wordt ingesloten, gaat deze dood. Er zijn ook witte bloedcellen die ziekteverwekkers herkennen aan de stofjes die aan de buitenkant zitten. Ze maken hier antistoffen tegen. De ziekteverwekker wordt zo onschadelijk gemaakt.

Waar in ons lichaam kunnen ziekteverwekkers worden tegengehouden?

Het immuunsysteem of afweersysteem is het verdedigingssysteem van het menselijk lichaam. Het beschermt je tegen interne en externe ziekteverwekkers. Elk mens heeft een immuunsysteem en het bevindt zich door het gehele lijf, onder andere in je huid, darmen, luchtwegen, bloed en lymfestelsel.

Wat doen ze bij de GGD?

Gemeentelijke Gezondheidsdiensten oftewel GGD’en beschermen, bewaken en bevorderen de gezondheid van de inwoners van Nederland. Dit heet ook wel publieke gezondheidszorg. Voorbeelden hiervan zijn: forensische geneeskunde, publieke gezondheidszorg in COA-opvanglocaties en sociaal-medische advisering.

Wat is infectiebestrijding?

Wat is infectiebestrijding?

Infectieziektebestrijding omvat het voorkomen, signaleren en bestrijden van infectieziekten die vanwege hun verspreidingskans een risico kunnen vormen voor de volksgezondheid. Het gaat om een grote variëteit aan ziekterisico’s. Denk aan kinkhoest, hepatitis, legionella en tuberculose (tbc).

Wat doet de GGD met ziektes die gemeld worden?

Nadat uw arts of het laboratorium de ziekte heeft gemeld aan de GGD , beoordeelt de arts-infectieziektebestrijding van de GGD het besmettingsgevaar en of er maatregelen nodig zijn om de volksgezondheid te beschermen. In dat geval zal de GGD contact met u opnemen.

Welke infecties moet je melden als werknemer in de zorg?

Iedere werknemer die kans loopt op besmetting kan zich arbeidsgezondheidskundig laten onderzoeken. U meldt incidenten of ongevallen met agentia van categorie 3 of 4 aan de Arbeidsinspectie. Bijvoorbeeld incidenten waarbij besmetting mogelijk leidt tot TBC, HIV of hepatitis B of C.

Welke ziekte is besmettelijk?

Virale infectieziekten zijn: hiv, pokken, waterpokken, mazelen, bof, rodehond, SARS, influenza, verkoudheid, hepatitis, herpes, knokkelkoorts en COVID-19.

Waaruit bestaat de preventie van infectieziekten?

De regionale GGD’en zijn belangrijk in de dagelijkse bestrijding van infectieziekten binnen de publieke gezondheidszorg. Zij geven voorlichting en adviezen aan de bevolking over de preventie en risico’s van infectieziekten, schrijven medicijnen voor of geven vaccinaties.

Wat is een infectieziekte?

Infectieziekten zijn ziekten die worden veroorzaakt door bacteriën, virussen, schimmels of parasieten. Dit worden ook wel micro-organismen genoemd. Er zijn veel onschuldige infectieziekten waar je niet erg ziek van wordt en die vanzelf weer over gaan.

Wat is de meldingsplicht?

mededingingsrecht: verplichting om een ontstane situatie of situatie die zal ontstaan bij het bevoegd gezag te melden.

Waarom moeten bepaalde infectieziekten gemeld worden bij de GGD?

Artsen en laboratoria moeten bepaalde infectieziekten melden bij de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) als zij deze bij patiënten zien. De meldingen helpen de verspreiding van infectieziekten te stoppen.

Welke ziektes moet je melden?

Dit geldt voor:

  • Buiktyfus (typhoid fever)
  • Cholera.
  • Hepatitis A.
  • Hepatitis B.
  • Hepatitis C.
  • Kinkhoest.
  • Mazelen.
  • Paratyfus.

Wie moet infectieziekten melden?

Welke ziekte is heel besmettelijk al voordat de ziekte uitbreekt?

Voor sommige besmettelijke ziekten kan de incubatietijd heel kort zijn (voor griep is dat een à twee dagen), voor andere veel langer (voor de ziekte van Pfeiffer bijvoorbeeld een à twee maanden). Bij het begin van een epidemie van een nieuwe ziekte is de incubatietijd nog onbekend.

Hoe worden micro organismen overgedragen?

Via direct contact (kruisbesmetting). Dit kan zijn via speeksel, bloed, andere lichaamsvloeistoffen of via de handen. Denk aan persoonlijk contact bij de verzorging, maar ook aan seksueel contact. Via de lucht, bijvoorbeeld door hoesten en niezen of inademen van de legionellabacterie.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven