Wat is keukenafval?

Wat is keukenafval?

van het Vlarema. Keukenafval en etensresten (1) duidt op alle voedingsafval dat vrijkomt tijdens de bereiding in de keuken of de geproduceerde resten van (bereide) voeding. Het gaat over voedingsmiddelen zonder verpakking.

Waar laat ik etensresten?

Vlees- en visresten gaan snel stinken en trekken ongedierte aan. Gooi ze in de bak die het eerst geleegd wordt (biobak of vuilnisbak), en verpak ze eventueel in een krantenpagina. Gooi het afval zo droog mogelijk in de gft-bak. Laat gemaaid gras een dag drogen en laat etensresten in het gootsteenbakje uitlekken.

Wat mag er in Restcontainer?

Enkel de grijze restcontainer voor restfractie is verplicht voor gezinnen. Je bent niet verplicht om GFT in de GFT-container te gooien. Je mag het ook in de grijze restcontainer aanbieden, maar dan zal je natuurlijk veel meer betalen (0,085 euro/kg GFT en 0,25 euro/kg restfractie).

Is sorteren verplicht?

U bent als bedrijf verplicht om uw afval te sorteren. Net als thuis moet u dus verschillende vuilbakken en afvalcontainers in uw bedrijf voorzien. Toch is de wetgeving niet helemaal dezelfde als voor huishoudelijk afval.

Wat te doen met keukenafval?

Verzamel keukenafval en etensresten in een aparte container. Neem contact op met uw gemeente of met uw private inzamelaar voor een geschikte afzet- of rolcontainer om uw keukenafval en etensresten in te verzamelen.

Wat doen met keukenafval?

Toch nog wat keukenafval over? Rauw afval van groenten en fruit kun je makkelijk composteren en later in de tuin verwerken als extra voedingsstof. Zet een klein afvalbakje op je aanrecht en bewaar daar alle composteerbaar afval in tot je het in het compostvat doet, of in de gft afvalzak.

Waar laat ik mosselschelpen?

Ongeveer alle keukenafval mag voortaan in de gft-zak of -bak, behalve mossel- en oesterschelpen, theezakjes en koffiepads omdat daar plastic in zit.

Wat gebeurt er met het gft afval?

Ieder jaar wordt in onze regio gemiddeld zo’n 50 miljoen kg groente-, fruit- en tuinafval (GFT) apart ingeleverd. Dit GFT wordt dicht bij huis omgezet in compost maar ook in bijvoorbeeld groene energie. Zo zorgt het scheiden van gft voor minder CO2-uitstoot, behoud van grondstoffen en voor lagere verwerkingskosten.

Wat mag in Diftar?

In het kort! Gewogen diftar betekent dat je je GFT en restfractie aanbiedt in een gechipte container en dat je betaalt per kilogram afval. Bij het leegmaken van je container weegt de vrachtwagen hoeveel kilogram afval er in zit. Daarna gaat het bedrag van je afvalrekening af.

Wat mag er in restafval Ilva?

Je gooit er dus best zo weinig mogelijk van weg. Restfractie wordt om de twee weken aan huis ingezameld. Het hoort thuis in de grijze restcontainer….Afval dat gerecycleerd kan worden:

  • PMD.
  • recycleerbaar papier of karton.
  • GFT.
  • glas.
  • KGA.
  • recycleerbaar hout.
  • metalen.
  • steenpuin en ander bouw- en sloopafval.

Waarom moeten we sorteren?

WAAROM IS SORTEREN BELANGRIJK? Heel wat afval bevat waardevolle materialen. Dit zorgt voor een betere kwaliteit van de materialen. Recycleerbaar afval dat foutief bij het restafval belandt, kan vaak niet meer gerecycleerd worden.

Wat is het verschil tussen het sorteren van afval voor huishoudens en bedrijven?

In veel gemeenten kan afval afkomstig van bedrijven mee aangeboden worden in de reguliere ophaling van huishoudelijk afval. Maar dit hangt af van gemeente tot gemeente. Het mag ook enkel met afval dat vergelijkbaar is aan het afval van huishoudens, zowel naar aard, samenstelling en hoeveelheid.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven