Wat is Lithseksueel?

Wat is Lithseksueel?

Agender: het niet hebben van een gender, genderneutraal zijn of het voor zichzelf afwijzen van het concept van gender. Akoi- of lithseksueel/-romantisch: het niet beantwoord willen hebben van de seksuele/romantische aantrekking.

Wat is discriminatie op basis van geaardheid?

Iedere discriminatie, met name op grond van geslacht… of seksuele gerichtheid, is verboden. Krachtens artikel 13 van het EG-Verdrag kan de EU wetgeving instellen ter bestrijding van discriminatie op grond van seksuele geaardheid.

Hoeveel soorten genders?

Er bestaan verschillende genderidentiteiten: de meest bekende zijn man en vrouw. Daarnaast bestaan ook transvrouw, transman, genderqueer, non-binair, agender,.. Meestal worden genderidentiteiten verzameld in twee grote groepen: transgender en cisgender.

Wat voor geaardheden zijn er?

De seksuele geaardheid is de aard van de romantische of seksuele aantrekking ervaren door een persoon. De meest gekende geaardheden zijn heteroseksualiteit, homoseksualiteit, biseksualiteit en aseksualiteit. Verwante uitdrukkingen zijn seksuele oriëntatie, seksuele gerichtheid, seksuele voorkeur en seksuele identiteit.

Wat is discriminatie Volgens Unia?

Discriminatie is het ongelijk of oneerlijk behandelen van een andere persoon op basis van persoonlijke kenmerken. Volgens de wet zijn zowel discriminatie, pesterijen, haatboodschappen en haatmisdrijven tegenover een persoon of een groep van personen omwille van specifieke persoonlijke kenmerken strafbaar.

Hoe noem je iemand die discrimineert?

We kennen woorden als discrimineren, discriminatie en discriminant (maar dat laatste wordt enkel gebruikt in de wiskundige betekenis). Iemand die discrimineert kan soms wel benoemd worden op basis van de eigenschap waarop ie discrimineert. Is dit op basis van ras : een racist.

Hoeveel genders zijn er biologisch?

Omdat de werkelijkheid complex is, net als de terminologie, hier een poging tot een grove indeling: naast de grote meerderheid wier gevoel over tot welk gender ze behoren overeenkomt met hun sekse (aangeduid met de Latijnse term ‘cis’: aan deze zijde), zijn er mensen wier biologische kenmerken bij geboorte niet …

Hoe noem je het als je op voorwerpen valt?

Naast al deze verschillende seksuele voorkeuren is er ook een groep mensen die zich helemaal tot niemand seksueel aangetrokken voelt. Het ontbreken van seksuele aantrekkingskracht wordt aseksualiteit genoemd.

Wat is discriminatie Belgie?

Wat ben je als je discrimineert?

Onder discriminatie wordt verstaan het, zonder rechtvaardiging, anders behandelen van mensen of (minderheids)groepen vanwege bijvoorbeeld afkomst, politieke of religieuze overtuigingen, sociale gewoonten, sekse, seksuele geaardheid, taal, handicap, leeftijd.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven