Wat is microbiologisch afval?

Wat is microbiologisch afval?

Mogelijk microbiologisch besmet materiaal, ingezameld en verwerkt. In deze categorie wordt onderscheid gemaakt tussen mogelijk besmet afval en afval afkomstig van laboratoria waar gewerkt wordt met genetisch gemodificeerde organismen (GGO). apart te worden verzameld in daarvoor bestemde naaldencontainers (1-4 liter).

Waarom een Afvalstroomnummer?

Ontvangt u afval en moet u dit melden? Dan geeft u dit afval een afvalstroomnummer. U geeft dit nummer aan het bedrijf waarvan u het afval ontvangt. Zo is het voor u, de transporteur en het andere bedrijf duidelijk om welk afval het gaat.

Wat betekent WIVA vat?

8.7.2 Het WIVA-vat voor ziekenhuisafval wordt leeg met ge- scheiden deksel aangevoerd, geleidelijk met afval gevuld waarbij het deksel telkens wordt opgelicht en luchtdicht op het vat wordt teruggeplaatst (in de tussenstand), waarna het volle vat wordt afgevoerd met het deksel in de vergrendelde stand zodanig dat bij …

Wat mag in een WIVA vat?

WIVA vaten zijn daarenboven geschikt voor: – Anatomisch afval; – Bloed, plasma en ander lichaamsvochten (geen vrije vloeistof los in vat!) – Afval van laboratoria, viraal of bacterieel besmet – Scherpe voorwerpen (naalden, scalpels, proefbuizen, glas,…)

Hoe is een Afvalstroomnummer opgebouwd?

Een afvalstroomnummer is opgebouwd uit twaalf posities (ppvvvxxxxxxx). Het afvalstroomnummer vormt de basis voor de maandelijkse ontvangstmelding. De eerste vijf posities (ppvvv) betreffen de provinciecode (pp) en het door de meldinstantie verstrekte verwerkersnummer (vvv).

Welke afvalstoffen moet ik melden?

Welke bedrijven moeten afval melden bij het LMA?

  • Opslagbedrijven voor verontreinigde grond en bagger. De opslagcapaciteit is 50 m3 of meer.
  • Overslagbedrijven voor huishoudelijk afval of bedrijfsafval.
  • Bedrijven die bouwafval en sloopafval sorteren.
  • Bedrijven die per jaar 50 m3 of meer compost van groenafval maken.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven