Wat is Nanda Nic NOC?

Wat is Nanda Nic NOC?

​​​​​​De NANDA –I classificatie omvat de verpleegkundige diagnoses, de NIC de verpleegkundige interventies en de NOC de verpleegkundige zorgresultaten, gezamenlijk NNN genoemd. Meerdere diagnoses met de bijbehorende zorgresultaten en interventies vormen het verpleegplan van de patiënt.

Wat zijn Welzijnsdiagnoses?

Wanneer er bij een individu of groep een welzijnsdiagnose wordt gesteld, dan betreft het een persoon die van een effectief functioneren naar een beter niveau van functioneren in een bepaald gebied wil komen. Als voorbeeld noemen we ‘Wens tot verbetering van de coping’ of ‘Wens tot verbetering van het partnerschap’.

Hoe gebruik je de NOC?

Voor het beschrijven van resultaten wordt meestal de Nursing Outcome Classification (NOC) gebruikt….Je doet dit als volgt:

 1. Je stelt een verpleegkundige diagnose;
 2. Je beschrijft de gewenste resultaten;
 3. Het kiest de beste oplossing (zoals thuiszorg inschakelen of het dieet aanpassen).

Wat zijn de 13 domeinen van Nanda?

NANDA bestaat uit 13 domeinen, waarmee problemen worden beschreven, gebaseerd op de gezondheidspatronen van Gordon:

 • Gezondheidsbevordering.
 • Voeding.
 • Uitscheiding / uitwisseling.
 • Activiteiten / rust.
 • Waarneming / cognitie.
 • Zelfperceptie.
 • Rollen / relaties.
 • Seksualiteit.

Wat staat er in de NOC?

De Nursing Outcomes Classification (NOC) is een classificatie van zorgresultaten. Hiermee kunnen verpleegkundigen en andere zorgverleners de toestand beoordelen en de voortgang volgen van patiënten, mantelzorgers, gezinnen of gemeenschappen.

Waar staat de NOC voor?

Nursing Outcomes Classification is een classificatie van zorgresultaten. Zorgverleners kunnen hiermee de toestand van de cliënt evalueren en de voortgang volgen van patiënten/cliënten, mantelzorgers, gezinnen of gemeenschappen.

Wat is PR structuur?

Indien het gezondheidsprobleem eerder als verpleegkundige diagnose geformuleerd is, gebruikt de verpleegkundige bij het formuleren van het doel de PES- of de PR-structuur. Dit betekent dat in de meeste gevallen het doel gericht is op wat bij het probleem (P) beschreven is.

Welke soorten diagnoses zijn er?

Er zijn drie soorten diagnoses die verschillen in de mate waarin de oorzaak bekend is: symptoomdiagnose (weinig bekend over oorzaak), syndroomdiagnose en ziektediagnose (veel bekend).

Waar staat NOC voor?

Het Nederlands Olympisch Comité (NOC) werd op 11 september 1912 opgericht in Hotel Krasnapolsky in Amsterdam. In 1993 fuseerde het Nederlands Olympisch Comité met de Nederlandse Sport Federatie, waarna zij samen doorgingen als NOC*NSF.

Waarom de 11 Gezondheidspatronen van Gordon?

Gordon maakt de classificatie aan de hand van 11 gezondheidspatronen. Hierbij worden waar te nemen patronen van menselijk gedrag omschreven. Ze verondersteld dat iedereen gebruikt maakt van functionele patronen die bijdragen aan gezondheid en kwaliteit van leven.

Wat zijn de 11 Gezondheidspatronen van Gordon?

De Gordon anamnese gaat uit van 11 gezondheids-categorieën (patronen) waarmee de zorgvragen opzich maar ook de invloed van de zorgvragen op elkaar in kaart worden gebracht. Een Gordon anamnese besteed ook aandacht aan hoe de patiënt zijn zorgvragen zelf beleeft.

Wat moet er in een verpleegplan staan?

Een verpleegplan ziet er als volgt uit:

 1. Anamnese (gegevens verzamelen).
 2. Diagnose stellen.
 3. Beoogde resultaten formuleren (verwachte resultaten plannen).
 4. Interventies (behandeling).
 5. Evaluatie.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven