Wat is nationaliteit van Nederland?

Wat is nationaliteit van Nederland?

Er zijn verschillende manieren om Nederlander te worden: automatisch door geboorte als bij de geboorte 1 van uw ouders Nederlander is, adoptie of erkenning. Of via een procedure (optie of naturalisatie). Buitenlanders kunnen na 5 jaar legaal in Nederland wonen het Nederlanderschap aanvragen.

Wie geeft een verblijfsdocument af?

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beschrijft de voorwaarden en de procedure voor de toetsing aan het EU-gemeenschapsrecht.

Hoe kan ik de Nederlandse nationaliteit krijgen?

Voor naturalisatie gelden deze voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U kunt uw identiteit en nationaliteit bewijzen met geldige documenten.
  • U woont 5 jaar of langer onafgebroken met een geldige verblijfsvergunning in het Koninkrijk der Nederlanden.

Wat is je nationaliteit als je in Nederland geboren bent?

U bent van rechtswege Nederlander als uw vader Nederlander was op het moment van uw geboorte. Het maakt niet uit of u in Nederland of in het buitenland bent geboren. Als u uit een Nederlandse moeder en een niet-Nederlandse vader bent geboren dan bent u niet van rechtswege Nederlander.

Wat betekent Nederlandse identiteit?

De Hollandse identiteit is een geschiedkundig, cultuursociologisch en etnologisch vraagstuk dat behandelt in hoeverre aan de bewoners van het gewest Holland een gemeenschappelijke identiteit kan worden toegeschreven. Dit vraagstuk is mede van belang voor dat van de etnogenese van de Nederlanders.

Wat kost een verblijfsvergunning?

Leges: kosten van een aanvraag

Kosten visa
​Verblijfsvergunning met mvv ​€ 69
​​Verblijfsvergunning zonder mvv ​​€ 64
​Verlenging € 64

Hoe kan ik als Surinamer de Nederlandse nationaliteit krijgen?

U legt een verklaring af dat u Nederlander wilt worden. U verliest de Surinaamse nationaliteit. U moet ten minste een jaar in Nederland (of in een van de andere delen van het Koninkrijk) wonen. U bent in het bezit van een verblijfsvergunning met een niet-tijdelijk doel (zoals gezinshereniging).

Waar kan ik nationaliteit aanvragen?

Onder bepaalde voorwaarden kan je als meerderjarige de Belgische nationaliteit aanvragen door een nationaliteitsverklaring in te dienen bij de gemeente. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, kan je via naturalisatie Belg worden. Het is een gunst, geen recht.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven