Wat is plastische vorming?

Wat is plastische vorming?

Plastische vervorming is de vervorming die optreedt bij uitwendige belasting van een materiaal (voorwerp) indien na verwijderen van de belasting dat materiaal niet weer in zijn oorspronkelijke vorm terugkeert maar permanent vervormd is. Een duidelijk voorbeeld waarbij plastische vervorming optreedt, is lood.

Wat betekent rekgrens?

[Onderdelen van een fiets] Materiaalspanningsgrens waarbij blijvende ( bv 0.2%) vervorming optreedt. Als je een frame over de rekgrens belast hoeft het dus nog niet te breken, maar is het al wel krom.

Wat versta je onder Elasticiteitsgrens?

Geeft aan tot waar de vervorming elastisch van aard is. Het materiaal zal onder dit punt bij het wegnemen van de spanning weer terugkeren naar zijn oorspronkelijke lengte en vorm. De elasticiteitsgrens ligt net iets onder de vloeigrens, aangeduid met punt 2.

Hoe wordt het Spanningsrekdiagram ook wel genoemd?

Het spanning-rekdiagram (ook wel trek-rekkromme, trekcurve of trekkromme) is een diagram, waarin de spanning σ als gevolg van een trekkracht op een materiaal wordt uitgezet tegen de relatieve rek ε (verlenging als percentage van de oorspronkelijke lengte). Een dergelijke curve kan worden opgenomen met een trekbank.

Wat is plastisch en elastisch?

Plastische vervorming van materiaal wordt veroorzaakt doordat er een kracht op wordt uitgeoefend (bijvoorbeeld druk- of trekkracht). In tegenstelling tot bij elastische vervorming wordt de vervorming echter niet ongedaan gemaakt wanneer de kracht weer wordt weggenomen.

Wat is het doel van een trekproef?

Een trekproef wordt in de werktuigbouwkunde veel gebruikt om de treksterkte, de elastische rek en de vloeigrens of rekgrens van metalen te meten. Een trekproef is een beproevingsmethode die destructief is. Dit heeft te maken met het feit dat het materiaal dat getest wordt na de test onbruikbaar is.

Welk materiaal heeft een vloeigrens?

Waardetabel

Materiaal Vloeigrens (MPa)
titaniumlegering (6% Al, 4% V) 830
aluminiumlegering 400
koper commercieel zuiver 70
spinrag 1150 (ongeveer)

Waardoor wordt de sterkte van een materiaal bepaald?

Brosheid en taaiheid Een bros materiaal, zoals glas, zal na het bereiken van de treksterkte direct breken. De taaiheid is terug te vinden in het spanning rekdiagram en kan worden bepaald met behulp van een kerfslagproef. Materiaal met een hoge taaiheid biedt meer weerstand tegen het doorgroeien van kerven en scheuren.

Wat is een Hardheidsproef?

Bij de Rockwell hardheidsmeting wordt de hardheid van een materiaal bepaalt, door een druklichaam / indenter met een vooraf bepaalde kracht in het testmateriaal te drukken. Door het vaststellen van de indringdiepte kan de hardheid van het werkstuk bepaald worden.

Wat is 0 2 rekgrens?

Meestal wordt dan gewerkt met de 0,2%-rekgrens of kortweg de rekgrens. Dit punt treedt op wanneer er, naast de elastische rek bepaald door de elasticiteitsmodulus, een supplementaire rek van 0,2% optreedt (zie afbeelding). In de (werktuig)bouwkunde wordt de sterkte van een materiaal gekarakteriseerd door de rekgrens.

Wat is het verschil tussen contractie en insnoering van een Proefstaaf?

De dwarscontractie is de vermindering van het oppervlak van de dwarsdoorsnede van de proefstaaf in procenten van het oorspronkelijke oppervlak van de dwarsdoorsnede, ook hier onderscheiden we de verende, de blijvende, de totale en de gelijkmatige(over de hele meetlengte) contractie.

Hoe noemen we de eigenschap dat materialen hun hardheid behouden als het warm wordt?

Ook wel rekgrens genoemd.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven