Wat is privacy voor jou?

Wat is privacy voor jou?

Wat is privacy? Privacy is dat je dingen kunt doen zonder dat de buitenwereld daar weet van heeft, inbreuk op maakt, of invloed op heeft. Privacy betekent dus ook: Zelf bepalen wie welke informatie over jou krijgt.

Heb ik recht op privacy?

In artikel 10 van de Grondwet is het recht op privacy geregeld: ‘Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. Bijvoorbeeld het recht om in te zien welke informatie over u bij verschillende organisaties aanwezig is.

Welke wetten zijn er die jouw privacy op het internet beschermen?

Sinds 2018 hebben we in Nederland een nieuwe privacywet. Net als in de andere landen van de Europese Unie. Die wet heet de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG beschermt jou als bedrijven je persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

Waarom heb je recht op privacy?

Privacy is een grondrecht. En een voorwaarde om vrij te zijn in wie je bent en wat je doet. Privacy gaat erover dat mensen regie houden over hun gegevens. Het gaat erom dat we niet continu gevolgd worden, dat onze medische gegevens veilig zijn, dat we iets kunnen doen tegen een automatisch genomen besluit over ons.

Waar denk je aan privacy?

Wat is privacy? Privacy wordt wel gedefinieerd als het recht met rust gelaten te worden. Meestal denken we bij privacy aan internet, persoonsgegevens, Facebook en andere sociale media.

Wat is recht op inzage?

Als u dit wilt weten, heeft u het recht aan een organisatie te vragen om uw gegevens in te zien. U hoeft niet te zeggen waarom u inzage wilt. De organisatie mag niet geheimzinnig doen over welke gegevens de organisatie van u heeft, waar die vandaan komen en wat ermee gebeurt.

Wat verbetert uw veiligheid niet wanneer u surft op het internet?

Zorg ervoor dat alleen de websites die u bezoekt, informatie in de vorm van cookies kunnen vergaren en stel uw browser zo in dat hij cookies van derden weigert. Zo vermindert u het risico dat informatie wordt gestolen door trackers zonder scrupules, bijvoorbeeld via valse advertenties op websites die u bezoekt.

Wat is het gevaar van een datalek?

Gevolg van een datalek is vernietiging, verlies, wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of toegang tot persoonsgegevens. De privacy van je klanten en/of websitebezoekers wordt geschonden en je bedrijf kan reputatieschade oplopen.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven