Wat is Registratielast?

Wat is Registratielast?

Taken die ten koste gaan van tijd voor de patiënt. Het ministerie van VWS heeft tot doel om de registraties waar zorgprofessionals last van hebben merkbaar te verminderen. Eén van de acties uit het actieplan is het in kaart brengen van de registraties aan de hand van de reis van de patiënt.

Wat is zorgregistratie?

Registratie van het hulpverleningsaanbod in termen van functies en zorgproducten (onderzoek, advisering, begeleiding, behandeling, dagopvang/wonen), als basis voor toewijzing van zorg; de volgende awb [..] Betekenis van zorgregistratie toevoegen.

Wie werkt in het ziekenhuis?

Een ziekenhuis bestaat uit verschillende afdelingen. Die kunnen in één gebouw gehuisvest zijn, maar bij sommige ziekenhuizen zijn, door fusies of door praktische noodzaak, de afdelingen verspreid over meerdere gebouwen. De poliklinieken voor het behandelen van patiënten binnen het spreekuur van de arts.

Hoe wordt het ziekenhuis gefinancierd?

Door de prestatiebekostiging weten zorgverzekeraars waaraan het geld wordt besteed. Zij betalen het grootste deel van de kosten die ziekenhuizen maken. Die transparantie is niet alleen gunstig voor de zorgverzekeraars, maar ook voor de verzekerden en dus de patiënt.

Wat wordt er gerapporteerd in de zorg?

Het doel van rapporteren, of met een ander woord verslaglegging, is het ondersteunen van goede zorgverlening. Je schrijft op wat je observeert of signaleert, welke zorg je met welk doel verleent, en hoe die zorg verloopt. Hierdoor weten je collega’s wat er aan de hand is en wat zij moeten doen.

Wat is Ontregel de zorg?

Zorgverleners besteden te veel tijd aan administratie. Tijd die niet kan worden besteed aan de patiënt. Het ministerie van VWS heeft samen met de zorgsector het programma [Ont]Regel de Zorg opgesteld met als doel dat zorgverleners minder regeldruk ervaren.

Wat is de eerstelijn?

Eerstelijnszorg is zorg waar u zelf zonder verwijzing naartoe kunt gaan. Dit kan behandeling zijn door de huisarts, tandarts, fysiotherapeut, maatschappelijk werker of wijkverpleegkundige.

Wat is de Nivel?

Het Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) onderzoekt de effectiviteit en kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland en de relaties tussen zorgaanbieders, zorgconsumenten, zorgverzekeraars en de overheid. Het Nivel is een onafhankelijk onderzoeksinstituut.

Wat voor mensen werken er in een ziekenhuis?

Wie werken er in het ziekenhuis?

  • De dokter. De meest bekende beroepen in het ziekenhuis zijn dokter en verpleegkundige.
  • De verpleegkundige.
  • En een heleboel anderen…
  • Koks, klusjesmannen en…
  • Eerst naar de huisarts.
  • Op de polikliniek.
  • Naar de eerste hulp.
  • Samenwerken.

Welke doelgroepen zijn er in het ziekenhuis?

Er zijn verschillende doelgroepen te onderscheiden: zorg gericht op de totale bevolking, zorg gericht op bepaalde leeftijdsgroepen en geslacht, zorg gericht op bevolkingsgroepen met specifieke risico’s, zorg gericht op mensen met een beperking en zorg gericht op mensen met bepaalde ziekten (Nuy & Bex, 1986; Roscam- …

Hoe wordt een ziekenhuisopname betaald?

Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuis-zorg. U betaalt echter altijd een verplicht eigen risico. Heeft u zorg nodig die niet onder de basisverzekering valt, dan kan het zijn dat u een deel van de rekening zelf moet betalen. Dit hang ook af van uw aanvullende verzekering.

Hoe werken Dbcs?

Uw zorgverzekeraar krijgt een rekening over een periode. Om tussentijds de zorg in rekening te brengen, knipt het ziekenhuis het zorgtraject op in, opeenvolgende, stukjes. Deze periodes noemen we subtrajecten of dbc’s. Het ziekenhuis maakt na iedere periode de rekening op.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven