Wat is rond de middag?

Wat is rond de middag?

In tussen de middag heeft middag bovendien de letterlijke betekenis ‘midden van de dag, middaguur’. Tussen de middag betekent dus: ’tijdens of rond het middaguur’, oftewel: ‘rond lunchtijd’. De meeste Nederlanders bedoelen nu met middag de periode van 12.00 tot 18.00 uur.

Wat betekend in de loop van de ochtend?

In Nederland verstaat men er de periode vanaf zes uur ’s morgens (volgens sommige bronnen al omstreeks 5.30 uur) tot twaalf uur onder, in Vlaanderen duurt de ochtend slechts tot 9.00 à 9.30 uur. De tijd tussen de ochtend en de middag wordt in Vlaanderen voormiddag genoemd.

Wat betekent in de loop van de avond?

voortgang. ♢ In de loop van de avond. ♢ In de loop van het gesprek.

Wat is laat in de middag?

In België verwijst ‘namiddag’ naar de periode tussen het middaguur en de avond. In Nederland verwijst ‘namiddag’ naar het einde van die periode, wat in België doorgaans ‘de late namiddag’ genoemd wordt. ‘Voormiddag’ verwijst in België naar de periode voor het middaguur, de ochtend.

Wat is in de loop van de dag?

Dit komt neer op 12 uur ’s middags of op het moment dat de zon in de loop van de dag op haar hoogste punt aan de hemel (het dichtst bij het zenit) staat.

Wat betekent in de loop van deze week?

Van de week betekent ‘in de loop van de week’ en kan zowel naar het verleden verwijzen (‘eerder deze week’) als naar de toekomst (‘later deze week’). Ik heb Willy van de week nog gesproken.

Wat is begin van de avond?

De avond is het laatste deel van de dag, in het algemeen de tijd tussen 18.00 en 24.00 uur. In de Nederlandse wet, bijvoorbeeld in de Wet geluidhinder, is het begrip avond vastgesteld als de periode tussen 19.00 uur en 23.00 uur. Het woord avond kan ook duiden op een sociale gebeurtenis.

Welke tijd is namiddag?

In de standaardtaal in Nederland wordt met voormiddag en namiddag (met de klemtoon alleen op de eerste lettergreep) doorgaans de tijd bedoeld respectievelijk aan het begin van de middag (ongeveer 12-14 uur) en aan het eind van de middag (ongeveer 16-18 uur).

Wat betekent in de loop van de tijd?

De meest frequente vorm is een halve eeuw lang ‘in de loop der tijden’. Vanaf 1930 komt ook ‘in de loop van de tijd’ op, en in zijn kielzog ‘in de loop der tijd’. Vanaf 1960 wordt ‘in de loop der tijden’ – aanvankelijk snel – minder populair, en met name ‘in de loop der tijd’ neemt sterk toe.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven