Wat is schendingen?

Wat is schendingen?

schending – zelfstandig naamwoord uitspraak: schen-ding 1. niet respecteren, je er niet aan houden ♢ in dat land is sprake van schending van de mensenrechten Zelfstandig naamwoord: schen-ding de schending …

Wat wordt er bedoeld met de schending van mensenrechten?

Vooral discriminatie en oneerlijke behandeling zien Nederlanders als mensenrechtenschending. Vrijheid van meningsuiting is het bekendste mensenrecht. Vrijheid van meningsuiting wordt het meest genoemd (34%), gevolgd door vrijheid van godsdienst (19%), recht op onderwijs (16%) en gelijke rechten voor iedereen (14%).

Waar de mensenrechten worden geschonden?

Ook in Jemen, Libië, de Filipijnen en Myanmar worden de mensenrechten met voeten getreden. In Jemen zit de hongerende bevolking geklemd tussen de Houthi-rebellen en de door Saoedi-Arabië geleide coalitie, die de opstandelingen aanvalt.

Welke mensenrechten worden geschonden in Belgie?

De Belgische autoriteiten hebben tijdens de eerste periode van de COVID-19-uitbraak, van maart tot oktober 2020, de mensenrechten geschonden van bewoners van Belgische woonzorgcentra. Onder meer het recht op gezondheid, het recht op leven en het verbod op discriminatie werden met voeten getreden.

Wat is mensenrechten kindertaal?

De mensenrechten zijn de rechten die mensen hebben. Ze zijn vastgesteld door de Verenigde Naties. Ieder mens heeft in principe altijd dezelfde rechten.

Wat zijn de rechten van het kind?

De ‘Universele verklaring van de rechten van het kind’ stelt dat ieder kind er recht op heeft: te zeggen wat het denkt of voelt (recht op een eigen mening) een eigen geloof te belijden (recht op een eigen geloof) te spelen en niet te werken (recht op spel en ontspanning, recht op bescherming tegen kinderarbeid)

Waar hebben Nederlanders recht op?

sociale en economische rechten (recht op behoorlijke levensstandaard, recht op sociale voorzieningen, vrijheid van vakvereniging, recht op onderwijs, recht op gezondheid).

Wie moet de Mensenrechten vertegenwoordigen?

Mensenrechten binnen de EU. De bescherming van de grondrechten is een horizontale kwestie die van belang is op alle werkterreinen van de EU. Dat betekent dat alle Raadsinstanties, ongeacht hun niveau of de onderwerpen die zij behandelen, er in hun werkzaamheden rekening mee moeten houden.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven