Wat is selectief zijn?

Wat is selectief zijn?

selectief – bijvoeglijk naamwoord uitspraak: se-lec-tief 1. kritisch zijn bij het uitkiezen ♢ Irmgard is nogal selectief als ze een vriendje uitkiest 1.

Wat is een selectief voordeel?

een karakteristiek v-e organisme dat het toelaat om een meer dan gemiddeld aantal nakomelingen te produceren.

Wat is selectief lezen?

Pas dezelfde leesgewoontes toe die je ook gebruikt tijdens het lezen van de krant: scan de koppen, kijk naar de illustraties en de lengte van het artikel en bepaal pas dan wat je wilt lezen. …

Wat is selectieve migratie?

Verschijnsel waarbij de vertrekkende bevolking geen dwarsdoorsnede vormt van de totale bevolking.

Wat is een selectief geheugen?

Een selectief geheugen houdt in dat je bepaalde zaken onthoudt, maar andere dingen totaal niet. Dit is logisch te verklaren: we horen, zien en doen zo ontzettend veel, dat het onmogelijk is om alles te onthouden. Per persoon is het anders wat er onthouden wordt en vooral afhankelijk van wat iemand belangrijk vindt.

Wat is selectief mutisme?

Selectief mutisme is een ontwikkelingsstoornis waarbij een kind/jongere in sommige situaties niet ‘kan’ praten, terwijl hij of zij dat in andere situaties heel goed kan. Kinderen/jongeren met selectief mutisme praten thuis en tegen sommige mensen.

Wat valt er onder staatssteun?

Onder het begrip staatssteun vallen maatregelen die een nationale staat, provincie, gemeente of een waterschap neemt met het doel een onderneming economisch te ondersteunen.

Wat zijn staatsmiddelen?

Bij staatsmiddelen moet er sprake zijn van daadwerkelijke en constant beschikbare middelen. Dit zijn alle geldelijke middelen die de overheid kan gebruiken om ondernemingen te steunen, ongeacht of deze middelen permanent deel uitmaken van het vermogen van die sector of constant onder openbaar toezicht staan.

Wat lees je als je orienterend leest?

Bij de leesstrategie oriënterend lezen kun je kijken of een tekst voor jou bruikbaar is. Je kijkt wat het onderwerp van de tekst is, je kijkt wie de schrijver is, je bekijkt de titel, de omslag en een eventuele inhoudsopgave en eventuele plaatjes.

Wat doe je als je precies leest?

Zoekend lezen of scannen

  1. Dwaal met je ogen over de tekst; in welke alinea of bij welk tussenkopje zal die informatie waarschijnlijk staan?
  2. Bedenk hoe je die informatie kunt herkennen; let op opvallende woorden/cijfers.
  3. Lees nauwkeurig dat gedeelte van de tekst die de informatie bevat die je zoekt.

Wat is stedelijke migratie?

het verschijnsel dat stedelingen (en/of stedelijke bedrijven) vrijwillig of noodgedwongen migreren naar een andere woonplaats (vestigingsplaats), maar economisch en/of sociaal aan de stad van herkomst gebonden blijven.

Wat is een negatief economisch gevolg van selectieve migratie?

De armoede wordt er gedeeld met velen, er is te weinig land en te weinig werk. Sociaal-economische gevolgen van migratie: In de herkomstgebieden is de ongelijkheid tussen families met en zonder migranten groter geworden. Migrantenfamilies beschikken over meer geld.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven