Wat is standvastig zijn?

Wat is standvastig zijn?

Vasthoudend = 1) Behoudend 2) Gierig 3) Halsstarrig 4) Inhalig 5) Koppig 6) Koppig doorzettend 7) Niet toegevend 8) Niet tot schipperen bereid 9) Onwankelbaar 10) Onwrikbaar 11) Pal 12) standvastig 13) Taai 14) Tenax 15) Trouw 16) Volharde… volharding = de volharding zelfst.

Wat is volhardend zijn?

volhardend – Bijvoeglijk naamwoord 1. moeilijkheden taai trotserend ♢ Hij is toch wel een volhardendere man dan Gijs. volhardend – Werkwoord 1. onvoltooid deelwoord vanvolharden Woordherkomst Onvoltooid deelwoord van volharden.

Hoe word ik standvastig?

Deze tips hebben mij geholpen om als HSP’er standvastig bij mezelf te blijven en grenzen te stellen

  1. Je beste raad of je iets wel of niet moet doen, krijg je van je intuïtie.
  2. Oefen jezelf om nee te zeggen.
  3. Vind je nee zeggen moeilijk, oefen dan met iets simpels.
  4. Bied een alternatief.

Wat is een vasthoudend persoon?

vasthoudend (bn): hardnekkig, onvermoeibaar, persistent, standvastig, verbeten, volhardend. aanhoudend, eigenzinnig, halsstarrig, koppig, mordicus, obstinaat, onbuigzaam, onverzettelijk, standvastig, star, stijfhoofdig, taai, vasthoudend, verbeten, verstard, verwoed, volhardend, volhoudend, weerspannig.

Wat is de betekenis van joviaal?

Joviaal is een persoonlijke eigenschap. De bekendste synoniemen zijn: hartelijk, opgeruimd, opgewekt, vrolijk en gul. Joviaal zijn wordt door de meeste mensen als een positieve eigenschap gewaardeerd.

Hoe noem je iemand die standvastig is?

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: standvastig (bn): bestendig, betrouwbaar, constant, duurzaam, flink, hardnekkig, kalm, onbezweken, onveranderlijk, onverstoorbaar, onverzettelijk, onwankelbaar, onwrikbaar, stabiel, sterk, trouw, vast, vastberaden, vasthoudend, volhardend, volstandig.

Wat betekent Vasthoudenheid?

Bij een bepaald actieplan of een bepaalde opvatting blijven, totdat het beoogde doel is bereikt of ophoudt redelijkerwijze bereikbaar te zijn.

Wat is het gedrang?

GEDRANG, o. het telkens of aanhoudend opeen- of samendringen, inz. van eene volksmenigte of volkshoop; eene menigte menschen, die op elkaar aandringen of elkander voortdringen in het gedrang zijn; uit het gedrang komen, raken; iem.

Wat is de betekenis van stug?

stug – Bijvoeglijk naamwoord 1. weinig meegevend, weerbarstig ♢ Het valt niet mee die stugge vacht te borstelen. 2. weinig waarschijnlijk, niet te geloven ♢ Dat lijkt me echt stug.

Wat is een ander woord voor onwrikbaar?

Onwankelbaar = 1) Onbeweeglijk 2) Ongeschokt 3) Onomstotelijk 4) Onverschrokken 5) Onverwrikt 6) Onverzetbaar 7) Onverzettelijk 8) onwrikbaar 9) Overtuigd 10) Pal 11) Rotsvast 12) Schrap 13) Standvastig 14) Vast 15) Vasthoudend 16) Volharde…

Wat betekent in het gedrang brengen?

Uitspraak: [xəˈdrɑŋ] veel duwende mensen bij elkaar Voorbeeld: `in het gedrang je tas verliezen`Synoniem: gewoel Mijn vrije dag komt in het gedrang.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven