Wat is van groot belang bij het stuiten op munitie?

Wat is van groot belang bij het stuiten op munitie?

9 In dit onderzoek kan de korpschef op feiten stuiten die van belang zijn voor de beoordeling als bedoeld in artikel 7 Wwm. Uit deze feiten kunnen politieke opvattingen, ras of religie blijken. Te denken valt aan informatie over contacten van de aanvrager met een bepaalde, gewelddadige politieke of religieuze beweging.

Welke wapens vallen onder wet wapens en munitie?

Voorbeelden zijn onder andere: degens, zwaarden, sabels, bajonetten, wapenstokken, kruisbogen, harpoenen, maar ook lucht-, gas- en veerdrukwapens die teveel lijken op een echt vuurwapen of andere voorwerpen die geschikt zijn om daarmee personen ernstig lichamelijk letsel toe te brengen.

Hoe oud is het vuurwapen?

In Europa zijn de eerste primitieve vuurwapens door de Moren ingezet bij de slag om Zaragoza in 1118. Dit waren mortierachtige wapens van hout, die stenen projectielen afschoten. Deze leidden tot de Pot-de-Fer; een op een fles of vaas gelijkend wapen waar stenen of bijeengebonden ijzeren pennen mee werden afgeschoten.

Wat is het doel van de wet wapens en munitie?

De Wet wapens en munitie (WWM) heeft als doel de schadelijke effecten van wapens terug te dringen en tegelijkertijd beheersing van het legale wapenbezit en bestrijding van het illegale wapenbezit. [2] De WWM maakt onderscheid tussen het voorhanden hebben van een wapen en het dragen van een wapen.

Hoe ver schiet een 9MM?

Een 9 mm-kogel zoeft bij het afvuren met een snelheid van ongeveer 1.260km/uur door de lucht. Doet de schutter dat bij een hoek van 80 graden -behoorlijk recht boven het hoofd dus- dan komt het projectiel 630meter verderop neer, met een snelheid van ongeveer 378km/uur.

Waar komt het woord pistool vandaan?

Het pistool dankt zijn ontstaan aan de uitvinding in 1517 van een nieuw model ontstekingsmechanisme dat met een stuk vuursteen werkt, in plaats van de tot dan toe gebruikelijke lont. De naam van het wapen gaat echter waarschijnlijk terug op het Tsjechische pišťala.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven