Wat is wachttijd Lean?

Wat is wachttijd Lean?

Wachten wordt veroorzaakt door een proces wat niet goed doorloopt. Vaak wordt de wachttijd opgevuld met activiteiten die geen waarde toevoegen. Door alle stappen in het proces op elkaar aan te laten sluiten voorkom je wachten en werk je efficiënter.

Wat zegt de Takttijd over de doorlooptijd?

Als een klant per dag vraagt om 100 producten, en er zijn per dag 480 productie minuten (8 uur) beschikbaar, dan is de takt tijd: 480 minuten / 100 stuks = 4,8 minuut. Er moet dus iedere 4,8 minuut een product geproduceerd worden om aan de klantvraag te voldoen. Op deze tijd dien je het productie proces af te stemmen.

Wat is de doorlooptijd?

De doorlooptijd is de tijd die nodig is om een proces of processtap te doorlopen.

Waardoor wordt de doorlooptijd bepaald?

Dit gaat als volgt: Gemiddelde doorlooptijd = gemiddelde onderhanden werk in het proces / gemiddelde output per periode. Een voorbeeld, stel dat bij de gemeente Ekerdam in het aanvraag uitkering proces gemiddeld 30 dossiers ‘onderhanden’ zijn. Dat betekent dat er 30 aanvragen in het proces zitten.

Wat is waste in Lean?

Verspilling (waste) is alles wat geen waarde toevoegt aan het product of de dienst in de ogen van de klant. Alle processtappen kosten tijd en geld. Binnen Lean zijn er overigens ook activiteiten waarvoor de klant niet wil betalen, maar die wel noodzakelijk zijn voor de waardetoevoegende activiteiten.

Wat is PCE Lean?

De PCE (Proces Cycle Efficiency) is de (gemiddelde) tijd van de waarde toevoegende stappen in het betreffende proces, gedeeld door de (gemiddelde) totale procesduur. De noemer van de formule (totale doorlooptijd) bevat dus zowel de waarde toevoegende tijden en de niet waarde toevoegende tijden, waaronder verspilling.

Hoe bereken je de lead time?

Tot slot wordt binnen Lean vaak gesproken over Lead Time (LT). Dit is de totale procestijd van de productielijn (de procestijden van opvolgende stappen bij elkaar opgeteld) plus alle wachttijden van producten in het proces.

Hoe bereken je de Cycle time?

De cyclustijd geeft de daadwerkelijk benodigde tijd aan om een product te verwerken. In een vergelijking kan de cyclustijd alsvolgt worden weergegeven: Cyclustijd = (Procestijd) + (Wachttijd)

Wat is de doorlooptijd van een offerte?

De tijd die nodig is voor de productie van een goed, ofwel de tijd die nodig is voor het samenstellen van een offerte, ofwel de tijd van bestellen tot aanleveren van een product.

Wat is doorlooptijd logistiek?

De doorlooptijd van een order is de tijd die verstrijkt tussen het moment dat een order wordt geaccepteerd en het tijdstip dat de order wordt afgeleverd.

Hoe bereken je de doorlooptijd?

Dat betekent dat je de gemiddelde doorlooptijd T kunt berekenen door het aantal onderhanden stroomeenheden (Se) te delen door de gemiddelde doorstroomsnelheid (Sn). In veel gevallen kun je op deze manier de doorlooptijd in een korte periode bepalen, ook indien deze veel langere tijd duurt.

Waarom korte doorlooptijd?

Het reduceren van de doorlooptijd maakt het noodzakelijk de omsteltijden van het bottleneckproces te reduceren (SMED). Een reductie van de omsteltijden van overige deelprocessen wordt pas rendabel zodra deze een bottleneck dreigen te worden.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven