Wat kan radioactiviteit veroorzaken?

Wat kan radioactiviteit veroorzaken?

Mensen kunnen op verschillende manieren worden blootgesteld aan ioniserende straling. Bijvoorbeeld door besmet voedsel te eten of lucht in te ademen die radioactieve deeltjes bevat, maar ook door uitwendige blootstelling aan röntgentoestellen of radioactieve bronnen.

Wat houdt radioactieve straling tegen?

Het grootste gevaar loopt men als de radioactieve stof het lichaam binnendringt. Om gammastraling tegen te houden zijn speciale maatregelen nodig: 6 centimeter lood, 10 centimeter ijzer of 33 centimeter beton houden ongeveer 95% van de door kobalt-60 veroorzaakte straling tegen.

Welke maatregelen kunnen we nemen tegen de ongewenste effecten van straling en radioactieve stoffen?

Extra blootstelling aan ioniserende straling verhoogt de kans op schadelijke gezondheidseffecten. Om mensen hiertegen te beschermen kunnen verschillende maatregelen genomen worden, zoals schuilen, evacueren of het innemen van jodiumtabletten.

Hoe kun je jezelf beschermen tegen alfastraling?

Bescherming tegen alfa- en bètadeeltjes Alfa- en bètastraling reiken minder ver. Alfadeeltjes kunnen in principe worden tegengehouden door een vel papier of door bedekkende kleding. Bij bètadeeltjes is een centimeter plastic of plexiglas veelal voldoende.

Hoe bescherm je je tegen radiogolven?

Het is mogelijk om jezelf te beschermen tegen elektromagnetische straling van elektronische apparaten, door een stralingsscherm te gebruiken die de straling tussen jou en de bron kan blokkeren en absorberen.

Wat doet radioactieve straling met je lichaam?

Ioniserende straling beschadigt het DNA van cellen. In eerste instantie kan dit mutaties bij de celdeling veroorzaken en dus uiteindelijk kanker. Wanneer de dosis hoger wordt raken de DNA-strengen ook zwaarder beschadigd. De cel kan nu de celdeling niet meer voltooien en geen eiwitten meer produceren, en sterft af.

Wat beschermt je tegen straling?

Er bestaan diverse stralingsbeschermende materialen. Welk materiaal het meest geschikt is, hangt af van de soort straling, de soort werkzaamheden en de eigenschappen van het beschermende materiaal. De meest gebruikte materialen zijn lood, beton en water.

Welke wetten gelden in Nederland voor het omgaan met ioniserende straling?

In het geval van risico op blootstelling aan ioniserende straling geldt sinds 6 februari 2018 het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs).

Hoe schadelijk is een rontgenfoto?

Er wordt vaak gedacht dat de straling die gebruikt wordt bij röntgenonderzoek, gevaarlijk is. De hoeveelheid straling (doses) die gebruikt wordt voor röntgenonderzoek is echter zo klein, dat er geen schadelijke effecten kunnen optreden.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven