Wat krijg je als je werkloos bent?

Wat krijg je als je werkloos bent?

De WW-uitkering is 75% van uw loon. Een enkele keer kan het voorkomen dat het onwerkbare weer langer duurt dan 2 maanden. De uitkering wordt dan lager, namelijk 70%. In de meeste cao’s is geregeld dat de werkgever de uitkering aanvult tot 100%.

Wat zijn mijn rechten en plichten bij werkloosheid?

Als u een WW-uitkering krijgt, moet u zich aan de sollicitatieplicht houden. Dat betekent dat u minstens 4 keer per 4 weken moet solliciteren. Ook moet u uw cv op werk.nl plaatsen. UWV kan andere afspraken met u maken over solliciteren.

Wat doet het UWV voor werklozen?

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Wij zorgen voor een deskundige en efficiënte uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet. Daarnaast bieden wij arbeidsmarkt- en gegevensdiensten.

Is UWV verplicht?

Wij bieden u mogelijkheden om u te ondersteunen bij uw re-integratie. U bent volgens de wet wel verplicht om mee te werken aan uw re-integratie. Als u geen hulp wilt van UWV, kunt u zelfstandig werken aan uw re-integratie. Wij nemen minimaal 1 keer per jaar contact met u op om te bespreken hoe het met u gaat.

Waar moet je je melden als je werkloos bent?

Onze website werk.nl kan u daarbij helpen. Lukt het niet om op tijd ander werk te vinden? Dan heeft u waarschijnlijk minder inkomsten. U kunt misschien een WW-uitkering krijgen.

Hoeveel bedraagt mijn uitkering?

Wordt uw loon begrensd?

Welke loongrens? Wanneer toepasselijk? Bedrag per maand?
Laagste loongrens Vanaf de dertiende maand van volledige werkloosheid voor samenwonenden met of zonder gezinslast 2.474,22 EUR
Specifieke loongrens Vanaf de dertiende maand van volledige werkloosheid voor alleenwonenden 2.420,38 EUR

Wat zijn je plichten voordat je zo een uitkering aanvraagt?

Voordat u een WW-aanvraag doet, heeft u al de volgende plichten: Begin meteen met werk zoeken, zodra u weet dat u werkloos gaat worden. Vraag uiterlijk binnen 1 week na uw eerste werkloosheidsdag een WW-uitkering aan.

Wat doen tijdens WW?

Dit zijn uw plichten:

  1. Geef de juiste informatie over uzelf en uw situatie.
  2. Geef wijzigingen door tijdens uw WW-uitkering.
  3. Solliciteer actief naar passend werk.
  4. Accepteer en behoud passend werk.
  5. Voorkom dat u (meer) werkloos wordt.
  6. Voer uw taken uit in de Werkmap of op Mijn UWV.
  7. Zorg voor een geldig identiteitsbewijs.

Hoe lang heb ik recht op een uitkering?

U heeft 3 maanden of langer recht op een WW-uitkering. Hoelang uw WW-uitkering precies duurt, hangt af van uw totale arbeidsverleden en het moment waarop u werkloos bent geworden. De maximale duur van de WW-uitkering is 24 maanden.

Wat doet het WERKbedrijf?

UWV WERKbedrijf is het trefpunt voor werkzoekenden en werkgevers. Het WERKbedrijf biedt werkgevers informatie en voorzieningen bij het vinden van gekwalificeerd personeel en helpt werkzoekenden zo snel mogelijk aan werk.

Is het verplicht WW-uitkering aan te vragen?

U moet op tijd een WW-uitkering aanvragen. U mag de zogenaamde controlevoorschriften niet overtreden. U moet wijzigingen in uw persoonlijke situatie tijdig doorgeven. U moet actief solliciteren (sollicitatieplicht) en passend werk aanvaarden.

Heb ik recht op een IOW uitkering?

Om een IOW-uitkering te krijgen na afloop van uw WW-uitkering, moet u in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen: U was 60 jaar of ouder op de eerste dag dat u werkloos werd. Dit geldt als uw WW-uitkering begon voor 1 januari 2020, of; U was 60 jaar en 4 maanden of ouder op de eerste dag dat u werkloos werd.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven