Wat moet er op het etiket staan?

Wat moet er op het etiket staan?

Op het etiket van voedingsmiddelen moeten onder meer de naam van het product en de naam en het adres van de producent staan. En ook de ingrediënten, de houdbaarheidsdatum, E-nummers en een productiecode of partijcode.

Wat moet er op een drankverpakking staan?

de naam en adres van de verant- woordelijke voor het product; het alcoholvolumegehalte voor dranken met een alcoholgehalte hoger dan 1,2 volumeprocent; Voor diepvriesproducten moet bij de verkoopsbenaming “diepgevroren” staan en er moet vermeld worden dat het product eenmaal ontdooid niet opniew mag worden ingevroren.

Welke informatie vind je op sommige etiketten wel en op andere niet terug?

Deze lijst somt alle ingrediënten op die in een voedingsmiddel voorkomen (ongeacht hun gehalte). Ze moeten in dalende volgorde van gewicht en met hun specifieke benaming worden vermeld. het gaat om samengestelde ingrediënten waarvan de ingrediëntenlijst niet verplicht is (zie hieronder);

Wat moet er verplicht op het etiket van een gevaarlijke stof staan?

Basiselementen van een etiket op een gevaarlijke stof – de naam van het de stof; – één of meerdere gevarenpictogrammen; – de vermelding “gevaar” of “waarschuwing”; – gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen (de H(azard)- en P(recautions)zinnen);

Wat moet er op een vlees etiket staan?

Op de verpakking moet de specifieke naam staan en in voorkomende gevallen ook het E-nummer. Op een vleesproduct dat is samengesteld uit verschillende producten, vleessoorten en/of ingrediënten hoeft het land van herkomst niet meer te worden vermeld.

Wat moet er op een verpakking staan non food?

Non-food producten hebben een etiket dat consumenten informatie geeft over wat er in het gebruiksartikel zit en hoe ze ermee om moeten gaan. Zo staat op huishoudchemicaliën hoe u het product veilig gebruikt en op cosmetica hoe lang het product na opening nog houdbaar is.

Wat moet er op het etiket FAVV?

De belangrijkste verplichte aanduidingen zijn :

  • de verkoopbenaming die aangeeft om welk product het gaat ;
  • de lijst met ingrediënten.
  • Indien het product allergenen bevat moet dit duidelijk op het etiket staan ;
  • de inhoud: hoeveel milliliter, liter, gram of kilogram zit er in de verpakking.

Is een etiket verplicht?

Verplichte informatie op het etiket Op de meeste voedings- en gebruiksmiddelen moet u een etiket met informatie over het product zetten. Wat er op het etiket moet staan hangt af van het product. Op een voedingsmiddel moeten bijvoorbeeld de houdbaarheidsdatum en e-nummers staan.

Wat staat er op de verpakking van een giftige stof?

Op de etiketten van giftige stoffen zal duidelijk moeten worden aangegeven om wat voor stof het gaat en wat de gevaren daarvan zijn. Daarnaast dient ook aanvullende informatie te worden weergegeven namelijk veiligheidsaanbevelingen.

Is een fabrikant wettelijk verplicht de aanwezigheid van sporen op het etiket te vermelden?

Een voedselallergie kan tot vervelende en zelfs levensgevaarlijke reacties leiden. Iemand met een pinda-allergie kan bijvoorbeeld al van een spoortje pinda in het ziekenhuis belanden. Om dit te voorkomen zijn fabrikanten verplicht om de aanwezigheid van een specifiek aantal allergenen op het etiket te vermelden.

Wat is niet verplicht op een verpakking?

Het gewicht van de verpakking telt niet mee ; De datum van minimale houdbaarheid (THT) of de uiterste verbruiksdatum (TGT) ; Het lotnummer: dit mag een datum zijn die minimaal bestaat uit dag en maand ; De bewaarvoorschriften en gebruiksvoorwaarden , bv.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven