Wat moet je invullen bij initialen?

Wat moet je invullen bij initialen?

Dit gaat vaak over iemands voornaam en doopnaam of tweede naam. Voorbeeld: Johan Hendrik Peterus Smit heeft dan als initialen J.H.P. Het kan echter ook om meer letters gaan dan alleen de voorletter(s). Je kunt met initialen zowel alleen de voorletter(s) als de letters van de voor- en achternaam aangeven.

Wat is de afkorting van initialen?

Bij het benoemen van personen worden soms initialen gebruikt. Deze bestaan dan uit de voorletter(s) en de eerste letters van de achterna(a)m(en). Een initiaal kan ook een bijzondere vorm van afkorting zijn, een belangrijk voorbeeld van een initiaal, die als afkorting dient, is INRI.

Hoe initialen noteren?

Een voorletter wordt gevolgd door een punt en een spatie, daarachter komt eventueel het tussenvoegsel en dan de achternaam. De voorletters maken deel uit van de initialen van de persoon. Sommigen gebruiken het begrip voorletter ook voor andere namen, zoals van bedrijven, plaatsnamen of wegen.

Wat zijn mijn initialen met tussenvoegsel?

Aanhef formeel + initialen tussenvoegsel is altijd met een kleine letter (omdat de naam al begonnen is met initialen). Maar: ALS de initialen niet zijn gevuld, DAN is tussenvoegsel met hoofdletter. ALS de initialen wel zijn gevuld, DAN is tussenvoegsel met een kleine letter.

Wat houd initialen in?

initialen = I de initialen zelfst. naamw. (v.) Uitspraak: [iniˈ(t)ʃalə(n)] eerste letter van je (eerste) voornaam en van je achternaam Voorbeeld: `In de krant worden criminelen vaak alleen met hun initialen ve…

Waaruit bestaan initialen?

Een initiaal is de beginletter van een woord, zin, alinea, of hoofdstuk. Het woord initiaal komt uit het Latijn van initium, begin, en betekent: Aan het begin staand. Bij het benoemen van personen worden soms initialen gebruikt. Deze bestaan dan uit de voorletter(s) en de eerste letters van de achterna(a)m(en).

Wat is de betekenis van initiatief?

ini·ti·a·tief (het; o; meervoud: initiatieven) 1de eerste stap of aanzet: het initiatief nemen tot iets; op initiatief van …

Is van een tussenvoegsel?

Een tussenvoegsel of voorvoegsel (beide termen hebben hun voor- en nadelen) is een deel van sommige eigennamen; meestal hoort het bij de familienaam. Vaak is het een kort woord zoals ‘van’ of ‘de’.

Wat zijn voorletters van een naam voorbeeld?

Voorletter definities naamw. (m./v.) eerste letter van je voornaam Voorbeelden: `Vul hier je naam en voorletter(s) in. `, `Wim heet voluit Willem Cornelis, maar hij vult altijd maar één voo…

Is tussenvoegsel met hoofdletter?

In Nederlandse namen krijgen tussenvoegsels als van, de en der geen hoofdletter als er een ander deel van de naam – de voornaam, voorletters, naam van de partner – voor staat. Juist zijn dus: Nynke van der Sluis, mr.

Is van een voorvoegsel?

Wat betekent op initiatief van?

(initiatief nemen, het eerst een voorstel tot iets doen, het eerst een zaak op touw zetten ; ook: zelf beginnen zonder af .

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven