Wat valt er onder basisondersteuning?

Wat valt er onder basisondersteuning?

1. Wat is basisondersteuning? We omschrijven basisondersteuning als het door samenwerkingsverband 2202-PO afgesproken geheel van preventieve (om iets te voorkomen) en lichte curatieve (verbeterende) maatregelen die binnen de onderwijsondersteuningsstructuur van de school worden georganiseerd.

Wat houdt zorgplicht voor scholen in?

Scholen moeten ervoor zorgen dat een kind dat extra begeleiding en ondersteuning nodig heeft, altijd een passende plek krijgt. Deze verplichting voor scholen heet zorgplicht. Dit geldt voor kinderen die op school zitten en kinderen die worden aangemeld. De school zoekt in overleg met de ouders een passende plek.

Wat is basisondersteuning onderwijs?

Passend onderwijs begint bij het bieden van basisondersteuning op alle scholen. Dit is de door de scholen van het samenwerkingsverband afgesproken onderwijsondersteuning die een school aan alle leerlingen moet kunnen bieden. Uitgangspunt is de ondersteuningsbehoefte van de leerling. …

Wie is verantwoordelijk voor het passend onderwijs?

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Hiervoor werken reguliere en speciale scholen samen in samenwerkingsverbanden.

Wat is extra ondersteuning?

Wat er onder de basisondersteuning valt is afgesproken binnen het samenwerkingsverband. Ondersteuning die specialistischer is dan de basisondersteuning wordt extra ondersteuning genoemd. Er zijn verschillen tussen scholen in welke extra ondersteuning ze kunnen bieden.

Wat is passend onderwijs basisschool?

Passend onderwijs is een beleidsverandering, die uitgaat van het Ministerie van OCW. Het gaat het erom dat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen op school. Een passend onderwijsaanbod houdt dus in dat onderwijs en ondersteuning moet aansluiten op de behoeften van het kind.

Wat is de zorgplicht?

Een opdrachtnemer moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Deze verplichting heet zorgplicht. Als een opdrachtnemer zijn zorgplicht heeft geschonden is hij aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever daardoor heeft geleden. …

Wat doet een samenwerkingsverband?

In het samenwerkingsverband maken de scholen afspraken over hoe de extra ondersteuning voor kinderen geregeld is en hoe het beschikbare geld hiervoor wordt ingezet en verdeeld. Deze afspraken worden vastgelegd in een ondersteuningsplan. Er is een apart samenwerkingsverband voor de scholen voor voortgezet onderwijs.

Wat is de Wet op passend onderwijs?

Het doel van de Wet passend onderwijs is dat alle kinderen een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben.

Welke instanties zijn betrokken bij passend onderwijs?

Het Samenwerkingsverband Leiden, Primair Passend onderwijs (PPO) (onderwijsadviseurs- en specialisten). De Onderwijsadviesdienst (psychologen/ orthopedagogen). Zij adviseren/begeleiden en geven de school advies na diagnose.. Ook bieden zij ondersteuning bij vragen over de ontwikkeling van het leren bij kinderen.

Wat is het passend onderwijs?

Het doel van passend onderwijs zit in de naam: leerlingen onderwijs bieden dat bij ze past. Daarvoor krijgen leerlingen ondersteuning als het nodig is. Als dat lukt, dan zijn er geen leerlingen meer die thuiszitten of niet op het juiste niveau onderwijs krijgen.

Welke ondersteuning arrangement kan worden geboden op de reguliere school?

De meeste samenwerkingsverbanden bieden hulp in verschillende arrangementen. Dat betekent dat uw kind een bepaald aanbod krijgt dat bij de behoefte of hulpvraag past. Dat kan bijvoorbeeld de inzet van bijles zijn, of een orthopedagoog die een groep kinderen op school structureel begeleidt.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven