Wat valt er onder bedrijfsafval?

Wat valt er onder bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is al het afval dat geproduceerd wordt binnen een bedrijf. Dit kan gaan om alle afvalstromen van restafval, bouwafval tot chemisch afval. Waar huishoudelijk afval door de gemeente wordt opgehaald, bent je als bedrijf zelf verantwoordelijk voor de inzameling en het afvoeren van afval.

Wat mag er in een bedrijfsafval container?

Wat mag er wel bij?

 • (Klein) gevaarlijk afval.
 • Medisch afval.
 • Glas.
 • Oliën en vetten.
 • Steenachtige fracties van bouw- en sloopafval.
 • Afgewerkte olie.
 • Afgedankte apparatuur.
 • Pallets en ander grof afval.

Waar kan ik mijn bedrijfsafval brengen?

Hebt u bedrijfsafvalstoffen die lijken op huishoudelijk afval? Dan kunt u uw bedrijfsafval laten ophalen door de gemeente. Of u kunt het afval naar het afvalbrengstation of de milieustraat brengen. U betaalt hiervoor een reinigingsrecht.

Wat is grof bedrijfsafval?

Milieu hygiënisch, esthetisch en/of technisch moeilijk te verwerken afvalstoffen zoals specifiek ziekenhuisafval, landbouwfolie, matrassen, autobanden, isolatiemateriaal (glas -en steenwol, EPS) e.d. Afvalstoffen die sliert –en lontvorming kunnen veroorzaken zoals videobanden, rollen folie e.d.

Wat valt er onder afvalstoffen?

Afvalstoffen zijn: alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen .

Wat mag er in een afvalcontainer?

De afvalsoorten die zijn toegestaan in de container zijn:

 • Puin en stenen.
 • Gasbeton.
 • (gewapend) Beton.
 • Gips.
 • Plafondplaten.
 • Hout, parket en laminaat.
 • Isolatiemateriaal.
 • Metalen.

Wat mag er in een Grondcontainer?

Wat mag u wel in de 3m3 container grond afvoeren?

 • visueel schone grond.
 • zand.
 • veen.
 • aarde.
 • klei.
 • tuinaarde.
 • grond met maximaal 5% wortels, onkruid of grind.
 • graszoden en grasmatten want die bestaan voor 95% uit grond)

Waar kan ik mijn afval kwijt Rotterdam?

Milieuparken. Inwoners van Rotterdam kunnen hun afval, grofvuil en kringloopgoederen gratis inleveren bij een van de zeven milieuparken.

Hoe kom ik van mijn afval af?

Je kunt grof vuil ook zelf naar de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente brengen. Denk aan je buurtgenoten: zet geen grote spullen naast de inzamelbakken voor papier, glas en plastic. Vaak blijft het afval een tijdje staan en komt er rotzooi op straat terecht.

Wat is vergelijkbaar bedrijfsafval?

Vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen zijn dus niet eigen aan uw bedrijfsactiviteit. Een voorbeeld: een schoonmaakbedrijf zet zijn vestiging in een nieuw kleurtje. De verfresten zijn vergelijkbare bedrijfs- afvalstoffen. Verfresten van een schildersbedrijf vallen niet onder deze categorie.

Wat kost bedrijfsafval?

In 2018 betaal je per 1000 kg afval een bedrag van €13,21. Het kabinet heeft een wijziging opgenomen in het belastingplan. In 2019 is vastgesteld dat de afvalstoffenbelasting €32,12 per 1000 kg afval bedraagt.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven