Wat valt er onder elektronisch afval?

Wat valt er onder elektronisch afval?

Elektronisch afval, ook wel e-waste genoemd, zijn alle elektrische apparaten die worden weggegooid. Alles waar een batterij in zit, of een snoer aan hangt, valt onder elektronisch afval.

Hoe schadelijk is afval?

Gevaarlijk afval is afval dat gevaarlijk is voor mens, dier of milieu. Voorbeelden van gevaarlijk afval is afval dat zware metalen, polychloorbifenylen (pcb’s) of (landbouw)chemicaliën bevat. Ook afgewerkte olie, oliefilters, batterijen, accu’s, oplosmiddelen en beitsbaden zijn gevaarlijk afval.

Wat is het probleem met afval?

Afval is niet alleen een milieuprobleem maar economisch gezien ook een verliespost. Gemiddeld produceren Europeanen 481 kilo huisvuil per jaar. Een steeds groter deel daarvan wordt gerecycled of gecomposteerd, en steeds minder gaat naar de stort.

Welke 5 landen verwerken grote hoeveelheden e-waste?

De grootste ‘producenten’ van elektronisch afval per persoon komen uit de Verenigde Staten en Europa. Ook ontwikkelende landen als China produceren een steeds grotere hoeveelheid e-waste. Slechts een klein gedeelte van dit afval (15,5 procent in 2014) wordt op efficiënte en milieuvriendelijke wijze gerecycled.

Wat valt onder grofvuil?

Grofvuil is huishoudelijk afval dat niet in een container, minicontainer (kliko) of vuilniszak past. Of afval dat hiervoor te zwaar is. Er zijn 4 soorten: Brandbaar afval, zoals een bankstel, stoelen, kasten, houten planken of kapotte matrassen.

Wat zijn de nadelen van zwerfafval?

Zwerfafval op land en in water heeft negatieve gevolgen voor de leefbaarheid en het milieu: het verontreinigt de bodem en het water, trekt ongedierte aan en dieren eten het op of raken er in verstrikt.

Waarom is afval op straat slecht?

De omgeving is van invloed op hoe mensen zich gedragen: vuil trekt vuil aan. Op plekken met veel zwerfvuil gooien mensen dus makkelijker rommel op straat of in de natuur. Andersom geldt dat mensen zich in een schone omgeving ook schoner gedragen.

Wat is het probleem met plastic afval?

Plasticproductie nam een grote vlucht sinds 1950. Om die reden is er sprake van accumulatie of opeenhoping van plastic; er komt namelijk steeds meer in het milieu terecht. Ook accumuleert plastic op bepaalde plekken door regen, wind of zeestromingen of eenvoudigweg op plaatsen waar plastic afval gestort wordt.

Wat is de betekenis van elektronische?

bijv. naamw. Elektronisch is de aanduiding voor apparatuur die werkt met schakelingen op basis van het gedrag van de vrije elektronen in geleiders en halfgeleiders. Betrekking hebbende op, werkende door of met vrije of zwak gebonden elektronen.

Is een apparaat altijd elektrisch?

Een elektrisch apparaat is een apparaat dat werkt door middel van elektrische energie. Vroeger hadden elektrische apparaten doorgaans een mechanische schakelaar, waarmee het apparaat geheel kan worden uitgeschakeld.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven