Wat valt het snelst naar beneden?

Wat valt het snelst naar beneden?

De zwaartekracht versnelt een voorwerp, de luchtweerstand remt een voorwerp af. Omdat de zwaartekracht bij zware voorwerpen groter is, hebben ze minder last van de luchtweerstand, kunnen zware voorwerpen de lucht sneller wegduwen en vallen ze sneller dan lichte voorwerpen.

Heeft gewicht invloed op valsnelheid?

Nee, het gewicht heeft er niks mee te maken. De valversnelling is op alle voorwerpen even groot dus ze vallen even snel. Niet de valversnelling bepaald dan de snelheid maar de luchtweerstand.

Wat valt sneller een veer of een steen?

Het is echter ook zo dat een zwaar voorwerp moeilijker in beweging is te krijgen. Deze twee effecten heffen elkaar precies op: zware en de lichte voorwerpen vallen met dezelfde versnelling. Of het nu gaat om ballen, muntjes, papiertjes of bloempotten: alles valt even snel op aarde.

Welke krachten werken er op een vallend voorwerp?

Vrije val is de toestand waarin op een lichaam (voorwerp) geen enkele externe kracht wordt uitgeoefend, behalve de zwaartekracht. De versnelling van het lichaam is in dat geval gelijk aan de valversnelling ten gevolge van de zwaartekracht, want er is geen andere kracht die die beweging tegenwerkt.

Welke afstand legt een voorwerp af tijdens de Tweede seconde van een vrije val?

De eerste vergelijking laat zien dat na een seconde een voorwerp een afstand van 1/2 × 9.8 × 1 2 = 4,9 meter heeft afgelegd. Na twee seconden is het 1/2 × 9,8 × 2 2 = 19,6 meter gevallen; enzovoorts.

Hoe bereken je potentiele energie?

Omdat de eenheid van arbeid de Joule (J) is is de eenheid van energie ook de Joule….Formules.

Ez = m·g·h Ez = zwaarte-energie (J) m = massa (kg) g = 9,81 m/s2 (op aarde) h = hoogte (m)
Ev = ½C·u2 Ev = veerenergie (J) C = veerconstante (N/m) u =uitrekking (m)

Hoe bereken je de Luchtweerstandskracht?

De luchtwrijvingskracht wordt gegeven door Fw=0,5*c*A*ρ*v2.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven