Wat veroorzaken stikstofoxiden en zwaveloxiden?

Wat veroorzaken stikstofoxiden en zwaveloxiden?

Zwaveldioxide is een prikkelend gas en kan ademhalingsproblemen veroorzaken. Stikstofoxiden (NOx) zijn afkomstig van het verkeer en verbrandingsinstallaties zoals energiecentrales en de industrie, stikstof komt ook vrij bij de landbouw.

Welke luchtverontreiniging veroorzaakt zwaveldioxide?

Naast zure regen kan zwaveldioxide ook wintersmog veroorzaken, bijvoorbeeld na een grote brand in een raffinaderij. Smog is een luchtvervuiling die zichtbaar is, doordat de concentraties gassen in de lucht toenemen. Dit kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

Welke stof ontstaat bij de verbranding van zwavel?

Zwaveldioxide (SO2) komt vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Voorbeelden hier van zijn raffinaderijen, elektriciteitscentrales, en industriële processen als ijzer- en staalproductie. Natuurlijke bronnen van SO2 zijn vulkanische gassen en aardgas.

Wat is het gevolg van het ontstaan van stikstofoxiden?

Stikstofmonoxide (NO) is een gas dat ontstaat bij allerlei verbrandingsprocessen. Bij hoge temperaturen ontstaan chemische reacties, bijvoorbeeld tussen stikstof (N2) en zuurstof (O2) uit de lucht. In de lucht wordt het uitgestoten stikstofmonoxide (NO) vrij snel omgezet tot stikstofdioxide (NO2).

Welke milieuschade kunnen deze stikstofoxiden veroorzaken?

Stikstofoxiden kunnen smog veroorzaken in stedelijke gebieden. Dit is een tijdelijke ophoping van luchtverontreinigingen, die merkbaar is door een deken van donkere mist in de lucht. Verder veroorzaken de stoffen een derde deel van de zure regen op aarde, doordat deze worden omgezet in salpeterzuur (HNO3).

Wat zorgt voor luchtvervuiling?

Wegverkeer en industrie zijn in ons land de belangrijkste bronnen van luchtvervuiling. Van alle ongezonde deeltjes in de lucht veroorzaken fijnstof, stikstofoxide (NOx) en ozon (smog) de meeste schade voor de gezondheid.

Wat Iszwaveldioxide?

Wat is zwaveldioxide? Zwaveldioxide of SO2 is een kleurloos gas dat vanaf 1000 µg/m³ een irriterende geur en smaak heeft. Het komt vrij bij het verbranden van zwavelhoudende fossiele brandstoffen zoals kolen en aardolie. Zwaveldioxide komt ook voor in de natuur, zoals na uitbarsting van vulkanen.

Hoe schadelijk is zwaveldioxide?

Zwaveldioxide is schadelijk voor planten, dieren en mensen. Het werkt vooral op de ademhalingsorganen. Mensen met ademhalingmoeilijkheden krijgen het er benauwd van. Het is mede oorzaak van zure regen en wintersmog.

Hoe ontstaat stikstofdioxide?

Waar zit NO2 in?

Stikstofdioxide zit vooral veel in de lucht op plekken met veel verkeer. Het is soms niet helemaal duidelijk of de gezondheidseffecten komen door stikstofdioxide of door andere stoffen in bijvoorbeeld uitlaatgassen. Stikstofdioxide wordt in de meeste onderzoeken gezien als een maat voor de blootstelling aan verkeer.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven