Wat voor soort recht is een erfdienstbaarheid?

Wat voor soort recht is een erfdienstbaarheid?

Een erfdienstbaarheid is een zakelijk recht, waarmede een onroerende zaak – een erf – bezwaard (het bezwaarde of dienende erf) is ten bate van een aangrenzend erf (het heersende erf) van een andere eigenaar.

Hoe lang duurt erfdienstbaarheid?

Een erfdienstbaarheid duurt in beginsel oneindig, tenzij er een bepaalde tijd is opgenomen. Deze wordt niet doorbroken door koop of verkoop. Als uw buren al geruime tijd geen gebruik maken van de erfdienstbaarheid, kan sprake zijn van verjaring. De verjaringstermijn op een erfdienstbaarheid is 30 jaar.

Wat is een erfdienstbaarheid van weg?

» Meer over recht van overpad recht van overpad (of: erfdienstbaarheid van weg). Dit is het recht om van andermans grond gebruik te mogen maken. De eigenaar van het dienende erf mag niet zomaar een maatregel treffen die in strijd is met de erfdienstbaarheid aan het heersende erf.

Hoe dient de vestiging van het recht van erfdienstbaarheid plaats te vinden?

Een erfdienstbaarheid kan ontstaan door vestiging, verjaring of door de wet worden opgelegd. Voor vestiging is een overeenkomst nodig die moet zijn vastgelegd in een notariële akte. Die akte moet worden ingeschreven in het Kadaster, zodat de erfdienstbaarheid ook voor derden kenbaar is.

Is erfdienstbaarheid een registergoed?

Een erfdienstbaarheid (artikel 5:70 BW) is een zogenaamd zakelijk recht. Zakelijke rechten kunnen gevestigd worden op zogenaamde registergoederen.

Wat is een wettelijke erfdienstbaarheid?

Een erfdienstbaarheid is een zakelijk recht ten laste van een onroerend goed dat gevestigd wordt ten voordele van één of meer andere onroerende goederen die aan een andere eigenaar toebehoren. Zo omvat de erfdienstbaarheid om water te putten uit de bron van een ander, noodzakelijk een recht van overgang.

Hoe kom je van recht van overpad af?

Als het recht van overpad gewijzigd of opgeheven moet worden, dan kan je dit aan de rechter voorleggen. Onder bepaalde voorwaarden kan de rechter het recht van overpad wijzigen of opheffen. Dit is mogelijk op basis van onvoorziene omstandigheden waardoor ongewijzigde instandhouding van het recht niet redelijk is.

Hoe lang duurt recht van overpad?

Onder ‘oud recht’ (voor 1992) kon een erfdienstbaarheid van overpad niet door verjaring ontstaan. Vanaf 1 januari 1992 is dat wel het geval. Uit de wet blijkt dat een erfdienstbaarheid van overpad door verjaring kan worden verkregen door een bezitter te goeder trouw na een onafgebroken bezit van tien jaar.

Wat betekent recht van weg?

Het recht van overpad (of recht van weg) is een voorbeeld van erfdienstbaarheid. Dat wil zeggen, dat je gebruik mag maken van de grond van iemand anders. Bij recht van overpad loop of fiets je over de grond van je buren om bij de openbare weg te komen.

Hoe kom je van een erfdienstbaarheid af?

Een erfdienstbaarheid kan op de volgende manieren eindigen of wijzigen. Door opheffing of wijziging door de rechter. Door afstand. Door vermenging.

Wat is vestiging erfdienstbaarheid?

Een erfdienstbaarheid is een last waarmee een erf of andere onroerende zaak is bezwaard. Het is niet vereist dat de erven aan elkaar grenzen. Een erfdienstbaarheid ontstaat door vestiging of door verjaring. Voor vestiging is een notariële akte vereist en inschrijving hiervan in de openbare registers bij het Kadaster.

Hoe verkrijg je erfdienstbaarheid?

Een erfdienstbaarheid kan naast vestiging ook door verjaring ontstaan. Iemand die een erfdienstbaarheid bezit, te goeder trouw, verkrijgt de erfdienstbaarheid door verkrijgende verjaring na een onafgebroken periode van 10 jaar. Daarvoor geldt dat sprake moet zijn van bezit, en van goede trouw.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven