Wat voor soorten protocollen zijn er?

Wat voor soorten protocollen zijn er?

Er bestaan verschillende typen protocollen, zoals communicatieprotocollen, computerprotocollen, wetenschappelijke protocollen, medische protocollen, ceremoniële protocollen, ethische protocollen en verdragsprotocollen.

Wat is de functie van het protocol veld?

Het internetprotocol, meestal afgekort tot IP, is een netwerkprotocol waarmee computers op een computernetwerk met elkaar kunnen communiceren, zoals op het internet. Sinds 20 juli 2004 worden binnen het internet twee versies van het internetprotocol ondersteund, de versies IPv4 en IPv6.

Wat zijn protocollen it?

Een protocol is een document waarin wordt vastgelegd op welke manier bepaalde activiteiten moeten worden uitgevoerd. Oftewel afspraken over de manier van werken. In de ict is een protocol een beschrijving van de wijze waarop apparaten en computerprogramma’s onderling communiceren (voorbeeld: http).

Wat zijn protocollen en procedures?

Een protocol geeft aan welke handelingen en beslissingen in welke volgorde en onder welke omstandigheden verricht en genomen moeten worden. Een procedure is een document dat gericht is op voorwaardenscheppende en ondersteunende processen.

Wat is Internet Protocol versie 4?

Internet Protocol versie 4 (IPv4) is de vierde versie van het internetprotocol. Deze versie werd voor het eerst op grote schaal gebruikt en vormt de basis voor adressering (de identificatie van computers) binnen het internet.

Wat is een protocol voorbeeld?

Een voorschrift waarin beschreven staat hoe een onderzoek dient plaats te vinden. Een bekend voorbeeld is het protocol voor nader onderzoek.

Wat is een data protocol?

Een protocol heeft betrekking op normen die zijn ontwikkeld om de datatransmissie tussen netwerken en apparaten te reguleren en die de methode specificeren waarin de gegevens worden verpakt door de bron die moet worden ontvangen, geanalyseerd en begrepen door de ontvangende partij.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven