Wat voor straf krijg je voor mishandeling?

Wat voor straf krijg je voor mishandeling?

Lid 1 “Mishandeling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie”. Lid 2 “Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie”.

Hoe lang kan je krijgen voor mishandeling?

De maximumstraffen voor verschillende vormen van mishandeling variëren van 3 jaar tot 15 jaar. In sommige gevallen kan de strafeis hoger zijn dan 15 jaar. Bijvoorbeeld als er sprake is van mishandeling met een terroristisch doel. De rechter mag bij ernstig geweld nooit alleen een taakstraf geven.

Welke straf krijg je voor mishandeling minderjarig?

De Raad voor de Kinderbescherming begeleidt jongeren met een taakstraf. Een taakstraf duurt maximaal 240 uur voor een werkstraf en 480 uur voor een leerstraf (of een combinatie van een leerstraf en werkstraf). De rechter kan naast de taakstraf ook een boete of jeugddetentie van maximaal 3 maanden opleggen.

Wat valt onder lichte mishandeling?

Van lichte mishandeling (ook wel ‘eenvoudige mishandeling’) is al snel sprake. Als iemand bijvoorbeeld een ander een klap verkoopt en die ander heeft daar pijn van, dan is er al sprake van eenvoudige mishandeling.

Wat valt er onder geweldsdelicten?

Een geweldsdelict is een strafbaar feit waarbij geweld is gebruikt tegen personen, dieren of dingen. U kunt op verschillende manieren bij een strafzaak over een geweldsmisdrijf betrokken zijn. Bijvoorbeeld als verdachte, als slachtoffer of als getuige.

Hoeveel schadevergoeding voor mishandeling?

Alle kosten die u meer moet gaan betalen na uw mishandeling. Kosten die u niet gehad zou hebben als u niet was mishandeld. Allemaal extra kosten die de persoon die u heeft mishandeld moet betalen. Hoeveel schadevergoeding na mishandeling u kunt claimen is simpelweg een optelsom van alle extra kosten die u maakt.

Hoe lang strafblad voor mishandeling?

Bij overtredingen blijven de gegevens 5 jaar bewaard (als er een taakstraf of vrijheidsstrafvoor is opgelegd blijven ze 10 jaar bewaard). Voor misdrijven blijft het 20 jaar; of 30 jaar bewaard (als de maximale straf van het strafbare feit 6 jaar of meer is) en. Bij zedenmisdrijven blijft het 80 jaar bewaard.

Wat zijn de straffen van Bureau Halt?

De Halt-straf heeft tot doel grensoverschrijdend gedrag zo vroeg mogelijk te stoppen. En het goed te maken met de slachtoffers en de maatschappij. Halt wil jongeren dus helpen fouten te voorkomen, hen laten leren van fouten en jongeren de kans geven hun gemaakte fouten te herstellen.

Hoelang zit je voor moord als je minderjarig bent?

Maximaal jaar gevangenisstraf Verdachten onder de 16 worden altijd via het jeugdstrafrecht berecht en kunnen maximaal een jaar gevangenisstraf opgelegd krijgen. Binnen het jeugdstrafrecht wordt ook altijd de naaste omgeving van de verdachte betrokken, zoals ouders, andere gezinsleden en vrienden.

Hoe bewijs je mishandeling?

Bewijs mishandeling Voor het wettig bewijs is het voldoende dat de aangifte door een ander bewijsmiddel wordt ondersteund. Dat kan zelfs al de waarneming van letsel door de politie zijn, of een verklaring van een getuige (bijv. kennis of vriend van de aangever). Meestal gaat het in dit soort zaken om de overtuiging.

Wat krijg je voor poging tot doodslag?

Bij een poging tot moord of doodslag heeft iemand dus opzettelijk geprobeerd om een ander van het leven te beroven. Hierop staat een straf van maximaal tweederde van de straf van een voltooid delict.

Welke rechter voor mishandeling?

Overtredingen worden in principe behandeld door de kantonrechter, misdrijven door de politierechter of de meervoudige strafkamer. Als u minderjarig bent, wordt uw zaak in principe voorgelegd aan de jeugdstrafrechter (kinderrechter).

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven