Wat voor werknemer is een stagiair?

Wat voor werknemer is een stagiair?

Voor stagiairs geldt de Arbowet en de Arbeidstijdenwet onverkort, waarbij het bedrijf waar de stage wordt gelopen als werkgever geldt. Voor het bedrijf is een stagiair geen werknemer. Hij krijgt geen loon, maar mogelijk wel een onkostenvergoeding en een stageovereenkomst in plaats van een arbeidsovereenkomst.

Wat levert een stagiair op?

De gemiddelde stagevergoeding van een hbo-student ligt tussen de 200 en 350 euro per maand. Universitaire studenten krijgen gemiddeld een stagevergoeding van tussen de 250 en 450 euro per maand. Betaal je een stagiair een stagevergoeding, dan is sprake van een zogeheten fictieve dienstbetrekking.

Wat kun je verwachten van een stage?

Van de stagebegeleider mogen de volgende activiteiten worden verwacht: De introductie van de student verzorgen (kennismaken met de werkorganisatie en zorgen voor passende werkplek) De student inhoudelijk begeleiden. De voortgang van de opdracht bespreken en de planning bewaken.

Wat betekent een stage?

Een stage is een onderdeel van een opleiding waarbij je in de praktijk leert. Je gaat de opgedane kennis van school in praktijk brengen. Dit onder begeleiding van een begeleider vanuit school en vanuit je stageplek. Bij grotendeels van de opleidingen duurt de stage 5 maanden.

Heb ik stage gelopen?

De juiste spelling is stage lopen, met een spatie. Hoewel het in de praktijk vaak aan elkaar wordt geschreven, is er geen enkel naslagwerk dat stagelopen als één woord vermeldt. Ook de vervoegde vormen zijn met een spatie. Alle studenten die hier de afgelopen jaren stage liepen, hebben nu een leuke baan.

Hoe kom ik aan een stagiair?

 1. Word een erkend leerbedrijf: alleen voor mbo-stages.
 2. Laat weten dat u een stageplek beschikbaar heeft.
 3. Zorg dat u een verantwoordelijk en professioneel stagebedrijf bent.
 4. Regel een aansprakelijkheidsverzekering.
 5. Leg afspraken vast in een stagecontract.
 6. Bepaal de stagevergoeding.
 7. Check of u recht heeft op subsidie.

Waarom zou een bedrijf een stagiair aannemen?

Voor stagiaires is een stage of werkperiode vaak de eerste gelegenheid om zich in de bedrijfspraktijk te kunnen bewijzen. Dit zorgt voor meer energie en motivatie. Stagiair(e) willen hun stempel drukken op het werk dat ze leveren en een positieve indruk maken voor toekomstige referentie en carrièremogelijkheden.

Hoe regel je stagevergoeding?

Tijdens uw stage is de werkgever wettelijk niet verplicht om u een stagevergoeding te geven. Het mag wel, maar uw werkgever bepaalt zelf hoe hoog het bedrag is. Er is geen minimumbedrag of maximumbedrag voor een stagevergoeding.

Wat heb ik nodig van mijn stagebegeleider?

Sommige stagiaires hebben al werkervaring en oriënteren zich door middel van stages op een andere baan….Welke competenties zijn belangrijk voor een stagebegeleider?

 • Coachen.
 • Inzicht in leerstijlen.
 • Feedback geven.
 • Feedback ontvangen.
 • Bevorderen van reflectie.
 • Luisteren.
 • Inlevingsvermogen.
 • Complimenten geven.

Wat verdient een stagebegeleider?

De stagecoördinator 1 zit in schaal 10 en verdient bruto tussen de €2376 en €3766 per maand (CAO Universiteiten). Daarnaast hebben zij recht op vakantietoeslag (8% bruto jaarinkomen) en een eindejaarsuitkering.

Wat is een stageplaats?

Een stage is vaak een verplicht onderdeel van je opleiding. Stage lopen houdt in dat je voor een – vooraf bepaalde – periode aan de slag gaat bij een bedrijf, organisatie of instelling. Middels een stage doe je werkervaring op en ga je de opgedane kennis van school uitoefenen in de praktijk.

Wat is de bedoeling van een maatschappelijke stage?

Een maatschappelijke stage houdt in dat scholieren vrijwilligerswerk doen als onderdeel van het onderwijsprogramma, in plaats van de gebruikelijke lessen te volgen.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven