Wat waren de gevolgen van de Griekse kolonisatie?

Wat waren de gevolgen van de Griekse kolonisatie?

Het belangrijkste motief tot kolonisatie was toen om de Griekse cultuur onder de veroverde gebieden te verbreiden door er Griekse steden te stichten. Tegenwoordig kunnen vele steden rond de Middellandse Zee en Zwarte Zee bogen op Griekse wortels.

Wat waren de gevolgen van de dekolonisatie?

Een tweede gevolg van de dekolonisatie was het feit dat veel voormalige kolonies ook na hun zelfstandigheid economisch afhankelijk bleven van Europese landen. Ook braken er in de voormalige koloniën, zeker in Afrika, veel burgeroorlogen uit, omdat de Europeanen decennia eerder willekeurig grenzen hadden getrokken.

Hoe begon kolonisatie?

Portugal en Spanje Het rondden van Kaap Bojador in 1434 kan worden beschouwd als het begin van de Europese ontdekkingsreizen. Eerst over zee langs de kusten van West-Afrika, daarna via de eilanden in de Atlantische Oceaan, Amerika, en vanaf 1498 bereikten ze over zee ook gebieden in Azië.

Wat deden de Grieken vroeger?

Alleen jongens mochten naar school in de Oudheid. Als ze zeven waren, leerden ze lezen, schrijven en rekenen. En ze mochten een muziekinstrument kiezen. Ze deden ook veel aan sport.

Hoe verliep de dekolonisatie van Indonesië?

Op 17 augustus 1945 – twee dagen na de Japanse capitulatie – riepen de nationalistische leiders Soekarno en Hatta de onafhankelijke Republiek Indonesië uit. In de voormalige kolonie landden vervolgens Britse en Australische troepen. In de rest van deze twee eilanden had de nieuwe Republiek Indonesië vrij spel.

Welke invloed had de Tweede Wereldoorlog op de dekolonisatie?

Na de Tweede Wereldoorlog worden veel kolonies van de Europese landen onafhankelijk. Tussen 1946 en 1956 verkrijgen de meeste landen in Zuid- en Zuidoost-Azië en het Midden-Oosten hun onafhankelijkheid. Van 1956 tot 1965 gebeurt dit voor verschillende Afrikaanse landen.

Wat wordt bedoeld met kolonisatie?

Kolonisatie verwijst naar grootschalige volksverhuizingen waarbij de migranten sterke banden onderhouden met hun voormalige land of dat van hun voorouders, en door dergelijke banden aanzienlijke privileges krijgen ten opzichte van andere inwoners van het grondgebied.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven