Wat wordt bedoeld met de afkorting LEL?

Wat wordt bedoeld met de afkorting LEL?

Lower Explosive Limit (LEL-meting) In de vakliteratuur wordt de explosiegrens aangegeven door de afkorting L.E.L. (LEL), van “Lower Explosive Limit”.

Wat is de LEL van aardgas?

LEL is de afkorting van Lowest Explosive Limit, oftewel onderste explosiegrens. Het is de minimale concentratie brandbaar gas of brandbare damp in de omgevingslucht waarbij een explosie kan ontstaan.

Wat is een LEL meter?

Een LEL meter meet alleen of er een brandstof aanwezig is, maar heeft ook zuurstof nodig om te functioneren. Dit zijn de zogenoemde explosiegrenzen. Meestal praat men over de Lower Explosion Limit (LEL), dit is het eerste punt waarbij er voldoende brandbaar gas in de lucht is om te kunnen ontbranden/exploderen.

Waar staat Uel voor?

De explosiegrens verschilt per brandbare stof Het verschil is duidelijk zichtbaar. De UEL is een Engelstalige afkorting en staat voor Upper Explosion Level. Indien er dus meer gas in een ruimte is dan dit percentage, dan is er geen ontploffing mogelijk.

Wat is 10% Lel?

Als het systeem ons aangeeft dat er 10% LEL bij een bepaald meetpunt heerst, betekent dat, dat er 10 keer zoveel aanwezig moet zijn om tot een explosiegevaarlijke concentratie te komen. De 10% LEL geeft dus een soort veiligheidsfactor aan.

Hoeveel Lel is gevaarlijk?

De bewaking van de LEL dient de veiligheid van personen. Want men kan zeggen: 100% LEL komt overeen met 100% gevaar voor een explosie. Bij het werken in een bereik boven de LEL kan een explosie ontstaan door een ontstekingsbron in combinatie met zuurstof. In Europa hebben we de LEL van methaan vastgesteld op 4,4 vol.

Wat betekent 10% Lel?

Voorbeeld: Percentage LEL-waarde voor methaangas Als het systeem ons aangeeft dat er 10% LEL bij een bepaald meetpunt heerst, betekent dat, dat er 10 keer zoveel aanwezig moet zijn om tot een explosiegevaarlijke concentratie te komen. De 10% LEL geeft dus een soort veiligheidsfactor aan.

Heeft gas zuurstof nodig?

Een vloeistof of een vaste stof kan zelf niet branden. Elke brand is dus een gasbrand. Een brand heeft de juiste concentratie brandbare gassen en zuurstof nodig om te kunnen blijven branden.

Hoeveel procent zuurstof nodig voor brand?

De aanwezige lucht bevat ± 21% zuurstof, 78% stikstof en 1% overige gassen en waterdamp. In normale omstandigheden zal er daardoor altijd voldoende zuurstof aanwezig zijn voor een verbranding. Door verlaging van het zuurstofniveau (< 14%), zal een brand doven.

Hoeveel volumeprocent aardgas is 10 Lel?

Aangezien deze gassen zelfs bij lagere concentraties explosief zijn, ligt de LEL van aardgas meestal al iets onder de 4,4 vol. -%. Daarom worden de alarmdrempels in Nederland vastgelegd op 10% LEL voor het eerste alarm.

Hoeveel ppm gas is gevaarlijk?

1 Vol% gas komt overeen met 10.000 ppm of parts per million. Is er 0,5 vol % (of 5000 ppm) van een toxisch gas aanwezig dan zal 1/5 daarvan (ongeveer 0,1 vol % of 1000 ppm) de zuurstof doen dalen van 20,9 vol % naar 20,8 vol %. Is er 5000 ppm koolstofmonoxide aanwezig dan heb je op dat moment een serieus probleem!

Wat is Lel 10%?

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven