Wat wordt er bedoeld met in gelijke gevallen uit de wettekst?

Wat wordt er bedoeld met in gelijke gevallen uit de wettekst?

In artikel 1 van de Grondwet staat dat iedereen in Nederland in gelijke gevallen gelijk wordt behandeld. Discriminatie betekent dat er onterecht verschil wordt gemaakt tussen mensen. Bijvoorbeeld op basis van hun geslacht of hun godsdienst.

Wat is het discriminatieverbod?

Een politieke overtuiging mag geen reden zijn voor ongelijke behandeling bij werk, onderwijs en kopen van goederen en diensten. Een voorbeeld van discriminatie op deze grond kan zijn: een werkneemster krijgt ontslag na een politieke discussie met haar werkgever.

Hoe noemen we discriminatie op grond van geslacht?

Seksuele gerichtheid Het feit dat je hetero-, homo- of biseksueel bent, mag geen reden zijn voor onderscheid. In deze situaties kan bijvoorbeeld sprake zijn van discriminatie op grond van seksuele gerichtheid: > Een vrouw wordt op straat uitgescholden en bedreigd omdat zij lesbisch is. >

Hoe om te gaan met discriminatie?

Omgaan met vooroordelen en discriminatie in de klas

 1. Maak het onderwerp persoonlijk.
 2. Herken stereotypen en ga vooroordelen tegen.
 3. Verschil stereotypen en vooroordelen.
 4. Ga altijd het gesprek aan over vooroordelen en discriminatie.
 5. Zo reageer je op incidenten of opmerkingen.
 6. Wat je als docent of als school nog meer kan doen.

Wat betekent in gelijke gevallen?

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Wat zijn de oorzaken op discriminatie op basis van geslacht?

Onderscheid maken kan ertoe leiden dat mensen worden achtergesteld vanwege bijvoorbeeld hun etnische achtergrond, huidkleur, godsdienst, politieke of andere meningen, sekse, seksuele oriëntatie, leeftijd, gezondheid of een andere reden.

Hoe noem je een discriminerend persoon?

Discriminatie betekent dat mensen verschillend worden behandeld. Er wordt dan een onderscheid gemaakt vanwege bepaalde kenmerken. Voorbeelden van deze kenmerken zijn: geslacht, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, ras of nationaliteit, aard of duur van het dienstverband, leeftijd, handicap of chronische ziekte.

Hoe ga je om met vooroordelen?

Vijf tips;

 1. Vraag je af: Welke vooroordelen heb ik zelf?
 2. Wees je bewust van je aannames en vraag na. Klopt het wat je denkt?
 3. Praat met je vrienden en familie over vooroordelen en stigmatisering.
 4. Vraag hoe het echt met iemand gaat, luister zonder oordeel en toon begrip.
 5. Houd contact. In goede en slechte tijden.

Hoe ga je om met discriminatie in de klas?

Tips en adviezen

 1. Hou oren en ogen open, let op signalen van vooroordelen en discriminatie.
 2. Ga het gesprek aan in je klas of laat de mentor of leraar maatschappijleer dat doen.
 3. Zeg niet dat een mening fout is.
 4. Dwing leerlingen niet tot een andere mening, probeer ze zelf tot een andere mening te laten komen.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven