Wat wordt er bedoeld met milieu?

Wat wordt er bedoeld met milieu?

Milieu of omgeving is het geheel van voorwaarden en invloeden die voor het leven van organismen zoals mens, dier, plant en voor levensgemeenschappen van essentieel belang zijn. Het begrip milieu verwijst onder andere naar de fysieke omgeving, het natuurlijke milieu.

Wie is verantwoordelijk voor het milieu?

Driekwart van de Nederlanders legt de verantwoordelijkheid voor het nemen van maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan bij de overheid en de grote bedrijven. Dat blijkt uit onderzoek door Motivaction in opdracht van Natuur & Milieu.

Wie is verantwoordelijk voor milieubescherming?

Milieubescherming is een overheidstaak. Artikel 21 van de Nederlandse Grondwet stelt: de zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Het grondrecht is vertaald in een aantal wetten, de belangrijkste daarvan in Nederland is de Wet milieubeheer.

Wat is milieu eigenlijk?

Bij milieu is er sprake van de bodem, atmosfeer en water. Deze hebben dan weer invloed op allerlei levende organismen. Denk aan dieren, mensen en natuurlijk planten. Het milieu is de omgeving waarin we leven, wat ook het sociale milieu genoemd wordt.

Wat wordt er bedoeld met milieuvriendelijk?

Een milieuvriendelijk product is een product dat zowel in het productieproces, het gebruik, als in de afvalfase geen schade toebrengt aan de leefomgeving. Dat wil zeggen: Geen milieuverontreiniging. Geen uitputting van natuurlijke grondstoffen.

Wat regelt het milieurecht?

het milieurecht zelfst. naamw. alle wet- en regelgeving die gaat over het behoud en bescherming van de goede leefomgeving Voorbeelden: `Na de enorme milieuverontreiniging van de jaren ’60 en ’70 van de twintigste eeuw is het milieurecht sterk uitgebreid.

Waarom milieuwetgeving?

Milieuwetgeving stelt grenzen aan wat mensen en bedrijven mogen doen maar geeft daarmee naast wat niet mag ook aan wat juist wel mag. Dat is gewenst omdat overlast en onacceptabele gevolgen voor het milieu gaan over wat de veroorzaker doet maar vooral over wat de ander daarvan vindt.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven