Wat zijn competenties op een CV?

Wat zijn competenties op een CV?

Eigenlijk zijn competenties een verzameling vaardigheden en eigenschappen waarover je beschikt en toepast tijdens je werk of in het dagelijks leven. Zo weet je potentiële werkgever waar jouw kwaliteiten liggen en wat voor type werknemer je bent.

Hoe schrijf ik mijn competenties?

Bij competenties gaat het om wat mensen weten (kennis), kunnen (vaardigheden) en wat ze zijn, waar ze zich door laten leiden bij hun doen en laten (attitude). Voorbeelden van competenties zijn: aanpassingsvermogen, vakdeskundigheid of klantgericht zijn. Organisaties hebben ook competenties.

Is oog voor detail een vaardigheid?

Aandacht voor details houdt in dat je in je werkzaamheden niet alleen op de grote lijnen let, maar ook oog hebt voor ‘kleinigheden’. Deze competentie is vooral belangrijk in functies waarbij het over het hoofd zien van kleine dingen grote gevolgen kan hebben.

Hoe zet je competenties op je cv?

Hoewel je op je CV vaak niet veel ruimte hebt, kun je daar vaak wel een opsomming kwijt van je competenties. Onze CV-templates bieden bijvoorbeeld altijd ruimte om je competenties te benoemen. Je kan je competenties op je CV ook verwerken in je profielschets of zelfs per functie benoemen.

Wat doe je met competenties?

Competenties of vaardigheden zijn specifieke, persoonsgebonden eigenschappen die tot uiting komen in succesvol gedrag. Competenties bepalen of jij geschikt bent voor een specifieke functie en of u past binnen een bepaalde organisatiecultuur.

Wat beteken competenties?

Competentie is het vermogen om een taak met de juiste kennis en vaardigheden te verrichten. In feite staat adequaat handelen daarbij centraal.

Wat voor competenties zijn er?

Er worden zes verschillende onderscheiden: kennis, vaardigheden, waarden en normen, motivatie en ambitie, persoonlijke kwaliteiten en aanleg & intelligentie.

Waaruit blijkt dat je nauwkeurig kunt werken?

je bent oplettend, alert en je werkt geconcentreerd. je bent precies, secuur of punctueel en je kunt foutloos werken. je kunt je enorm storen aan fouten, onvolledigheden, onnauwkeurigheden en slordigheden. je werkt ordelijk en systematisch.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven